Ossinovski tutvustas valitsusele noorukite töötuse vähendamiseks loodud noortegarantii tugisüsteemi

 (12)
Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister Jevgeni OssinovskiFoto: Madis Veltman

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tutvustas täna valitsuse istungil uut 660 000 eurot maksvat noortegarantii tugisüsteemi. Loodav süsteem võimaldab kohalikul omavalitsusel pakkuda 16–26-aastastele noortele tuge naasta tööturule ja haridusellu.

"Ehkki paljud organisatsioonid teevad tänuväärset tööd noorte abistamisel, puudub meil praegu terviklahendus nende noorte leidmiseks ja toetamiseks, kes vajavad haridustee jätkamisel või tööhõivesse liikumisel spetsialistide abi," ütles Ossinovski. "Rahvusvaheline praktika ja Eesti enda kogemus näitavad selgelt, et tuge vajavate noorteni jõudmine ja nende tegutsema panemine eeldab personaalset lähenemist ja usalduse tekitamist," selgitab minister.

Noortegarantii tugisüsteemi loomiseks on sotsiaalministeerium väljatöötanud sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Sotsiaalministeerium testib ja arendab noortegarantii tugisüsteemi koostöös kohalike omavalitsustega aastatel 2018–2020. Praeguseks on süsteemi testimises osalemiseks andnud nõusoleku viis kohalikku omavalitsust: Tartu, Võru ja Kohtla-Järve linnavalitsused ning Raasiku ja Saaremaa vallavalitsused.

"Kohalikult omavalitsuselt oodatakse oma piirkonna noortega tegelemist ja nende kasvatamist täisväärtuslikeks kodanikeks," ütles Võru abilinnapea Sixten Sild. "Püüamegi seda teha, kuid ikka ja jälle tulevad ilmsiks murelapsed, kelle puhul tuleb ühiskonnal hakata tegelema kurbade tagajärgedega, sest õigel ajal on jäänud sekkumata ja suunamata," lisab Sild.

2016. aastal viidi Tartu ja Võru linnades läbi pilootprojekt, millega testiti registrite vahelise andmevahetuse toimimist. Katsetuse tulemused näitasid, et noortegarantii tugisüsteemiga loodava IT-lahendusega on võimalik kohalikele omavalitsustele luua abivahend, mis muudab abivajajateni jõudmise märksa lihtsamaks.

Tugisüsteemi väljatöötamisega seonduvad kulud on ligikaudu 660 000 eurot, millest 85 protsenti kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ning ülejäänud, ligikaudu 99 000 tuleb riiklikust kaasfinantseeringust. Summa sisaldab nii IT-lahenduse loomist kui ka juhtumikorralduse mudeli väljaarendamist.

Eestis on noorte töötus kaks korda suurem kui keskmine töötus. 2017. aasta kolme esimese kvartali keskmisena oli noorte töötuse määr 14,1 protsenti, samas üldise töötuse määr kuus protsenti.