Ossinovski pöördus ränderaamistikule toe leidmiseks kirikute poole

 (98)
Ränderaamistiku arutelu riigikogus
Ränderaamistiku arutelu riigikogusFoto: Jaanus Lensment

Eile kirjutas Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski pöördumise Eesti kirikute nõukogule, milles kutsus üles ühesmõistmisele ning räänderaamistiku toetamisele.

Laupäeval edastatud pöördumises palub Ossinovski, et kirikute nõukogu meenutaks oma 2015. aasta seisukohti, mis olid põgenike vastuvõtmise osas rahumeelsed. Ta tuletab meelde, et just kirikute nõukogu on hea näide sellest, kuidas erinevate kristlaste konfessioonid suudavad üheskoos rahumeelselt töötada ning toetutakse kirikuid siduvale ühisosale.

Ossinovski hinnangul on humanistlikud väärtused just ühisosaks, mis ühendavad sotsiaaldemokraate ja kirikuid. "Meie eesmärk ‒ ligimesest hooliv ning sõbralik ühiskond ‒ on ka teie eesmärk. Advendiaeg on ootuse ja rahu, kuid ka enesesse vaatamise aeg. Palun teid, head kirikud, kasutada oma erilist ühiskondlikku sõna, et rahulikul advendiajal võidutseks armastus vihkamise üle," kirjutab Ossinovski paatoslikult.

Austatud Eesti Kirikute Nõukogu! Lubage mul jõulukuu esimesel päeval soovida Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt kõigile teie liikmetele ilusat advendiaega!

Pöördun teie poole murega Eesti pärast. Viimastel nädalatel oleme olnud tunnistajaks, kuidas erimeelsused poliitilises üksikküsimuses on ühiskonnas vallandanud hirmu ja kurjuse. Olen veendunud, et demokraatia tähendab erinevaid arvamusi, diskussioone ja tuliseid vaidluseid, kuid ka lugupidavat suhtumist ligimesse. Debatid ÜRO ränderaamistiku üle on väljunud Eestis tsiviliseeritud demokraatliku arutelu raamidest.

Mäletan suure sümpaatiaga, kuidas 2015. aastal seoses põgenikekriisiga avaldas Eesti Kirikute Nõukogu inimliku ja mõistva seisukoha „Suhtumisest põgenike vastuvõtmisse“. Täna tekitab meie ühiskonnas pingeid rahvaste rändamisega seotud ÜRO dokument, mis ei peaks mitte rahvaid ja kogukondi lõhestama, vaid juhtima meid suuremale koostööle.

Teoloogiadoktor Johann-Christian Põder kirjutas hiljutises Postimehe arvamusloos „Miks toetavad kirikud ränderaamistikku“ järgmist: „Septembris toimunud roomakatoliku kiriku ja Kirikute Maailmanõukogu migratsiooniteemalisel konverentsil tõdeti, et kirikute aktiivsel osalusel valminud ränderaamistik peaks leidma üleilmset kasutust, et tõrjuda ksenofoobiat ja rassismi migrantide ja pagulaste suhtes. Ka paavst ise on rõhutanud korduvalt ÜRO ränderaamistiku tähtsust ja õhutanud selle nimel tööd tegema.“

Eesti Kirikute Nõukogu on hea näide sellest, kuidas erinevate kristlike konfessioonide vahel on saavutatud toimiv koosmeel ning osatakse koostöös toetuda kirikuid siduvale ühisosale. Taoline eeskuju on oluline kogemus, millest peaks õppima kogu ühiskond.

Sotsiaaldemokraadid jagavad kristluse tuumaks olevaid humanistlikke väärtusi. Meie eesmärk ‒ ligimesest hooliv ning sõbralik ühiskond ‒ on ka teie eesmärk. Advendiaeg on ootuse ja rahu, kuid ka enesesse vaatamise aeg. Palun teid, head kirikud, kasutada oma erilist ühiskondlikku sõna, et rahulikul advendiajal võidutseks armastus vihkamise üle.

Pauluse sõnadega jõulurahu soovides: „Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus ‒ millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.“ (Gl 5:22-23)

Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatide juht