Osa haiglaid ei poolda voodipäevatasu

 (10)

Mitmetesse Tallinna haiglate nõukogudesse ja juhatustesse kuuluvad keskerakondlastest esindajad otsustasid reedel, et ei poolda voodipäevatasu kehtestamist haiglates, kuigi ravikindlustusseadus võimaldaks seda.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Peep Põdder ütles, et kui kehtestataks voodipäevatasu, siis lüheneks küll patsientide haiglas viibimise aeg, kuid suureneks tüsistuste hulk, teatas BNS-ile Keskerakonna pressiesindaja.

“Lõppude lõpuks peaksime nende ravimiseks kulutama palju rohkem haigekassa raha, kui oleks see võit, mida annaks voodipäevatasu kehtestamine,” ütles ta.

Mitu nõupidamisest osavõtjat oli seisukohal, et voodipäevatasu kehtestamine paneks need haiglad tervishoiualases konkurentsivõitluses halvemasse olukorda.

Ida-Tallinna keskhaigla nõukogu esimees Vilja Savisaar ütles, et ei pea kuidagi võimalikuks kehtestada ka vähekindlustatud ja vaesematele patsientidele lisakoormust, kuna see käiks paljudel üle jõu. Ta lisas, et küsimus pole lähenevates valimistes, vaid tallinlaste sotsiaalses olukorras.

Ka Tallinna lastehaigla juhatuse esinaine Merike Martinson toetas seisukohta, et voodipäevatasu ei tohiks kehtestada.

“Kutsume üles ka koalitsioonikaaslasi ja opositsioonis olevate parteide esindajaid haiglate nõukogudes toetama meid selles küsimuses,” lisas ta.

Endine sotsiaalminister ja riigikogu liige Eiki Nestor on varem öelnud, et peab täiesti põhjendamatuks haiglate liidu otsust kehtestada kõigis haiglates voodipäevatasu ja visiiditasu, mis võib halvendada patsientide juurdepääsu arstiabile.

“Tuletan haiglajuhtidele meelde, et sel aastal on kahel korral tõstetud tervishoiuteenuste hinda, mistõttu haiglate käsutusse on haigekassa kaudu laekunud täiendavaid vahendeid,” ütles Nestor.

Eesti Haiglate Liit teatas esmaspäeval, et alates 1. oktoobrist rakendub patsientidele 50 krooni visiiditasu ja 25 krooni voodipäevatasu haiglates. Seda lubab haiglatel teha 1. oktoobrist rakenduv ravikindlustuse seadus.

Tasu ei võeta lastelt, rasedatelt ega sünnitajatelt.

Haiglate liit põhjendas lisatasude kehtestamist sellega, et arstiabi kättesaadavus on viimasel ajal vähenenud soodusravimite ja haigushüvitiste kasvu tõttu eriarstiabi, ambulatoorse arstiabi ja tervishoiutöötajate palga arvelt.

Eesti Haiglate Liitu kuulub 21 haiglat üle kogu Eesti, sealhulgas kõik suuremad haiglad.