Õpilaste eluline küsimus: kas minna praktikale või mitte? Loe, mida see sulle annab


Õpilaste eluline küsimus: kas minna praktikale või mitte? Loe, mida see sulle annab
Shutterstock

Praktika on suurepärane võimalus erialaseid teadmisi omandada ja arendada. Lisaks annab praktika reaalse töökogemuse, mida saab kirjutada ka CV-sse, ja seega on kergem tööle kandideerida.

Töö leidmine võib olla tõeliselt raske ka väga heade erialaste teadmiste ja oskustega spetsialistile, eriti kui sul pole veel erialast töökogemust. Töökogemuse saamiseks tuleb aga leida töö. Mida teha?

Praktika on suurepärane võimalus töökogemuste saamiseks. Praktika võib viia ka päris töökohani - tööandja soovib tööle pigem inimest, keda ta juba teab, tunneb ja usaldab. Lisaks on praktika paljude üliõpilaste arvates õppekava kõige põnevam osa.

Praktika on õpingute osa, mille ajal saad õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel. Praktika eesmärgid, õpiväljundid, maht, sisu, vorm ja muud olulised nõuded on kirjas õppekavas. Seega uuri oma õppekava ja küsi julgesti abi oma kõrgkooli, õppekava praktikakoordinaatorilt, praktika juhendajalt või õppejõult.

Praktika võimaldab:

 • täiendada erialaseid teadmisi ja oskusi
 • seostada teooriat praktikaga, et tugevdada ja täiendada õpitavat
 • omandada uusi erialaseid oskusi
 • arendada ülekantavaid oskusi
 • eneserefleksiooni abil mõista oma arenguvajadusi ja paremini planeerida õpinguid
 • leida teemasid ja materjali uurimus- või lõputöö kirjutamiseks
 • proovida erinevaid töölõike ja avastada huvitavaid väljakutseid
Seotud lood:

Praktikast võib veel kasu olla, sest:

 • suureneb õpimotivatsioon
 • areneb ajaplaneerimise oskus
 • tekib võimalus leida tulevane töökoht
 • saad tööle kandideerimise kogemuse/oskuse
 • paraneb oskus end esitleda
 • saad töökogemuse CV-sse
 • saad rohkem teada töömaailmast ja konkreetsest valdkonnast ning oskad teha teadlikumaid valikuid
 • võid saada ettevõtluskogemuse
 • näed, kuidas sulle sobib töölkäimine ja milline töö pakub rahuldust

Nõuandeid edukaks praktikaks:

 • alusta praktika planeerimist varakult
 • uuri oma õppekava praktika eesmärke ja õpiväljundeid
 • tutvu praktikajuhendiga, pea nõu juhendajaga
 • sea endale praktikaks koostöös juhendajaga individuaalsed eesmärgid
 • kogu infot võimalike praktikakohtade kohta
 • koosta CV ja motivatsioonikiri
 • kontakteeru ettevõtetega

Millist praktikanti soovivad näha tööandjad?

Head praktikanti iseloomustab:

 • tõsine töössesuhtumine
 • kohusetunne ja vastutustunne
 • initsiatiiv, leidlikkus, võime iseseisvalt mõelda
 • ausus, püüdlikkus ja õpihimu
 • kohanemisvõime, meeskonnatöö, arenemise soov
 • pingetaluvus ja paindlikkus
 • oskus alustatu lõpule viia, uusi ideid rakendada
 • kontseptuaalne mõtlemine, uued ideed
 • huvi omandatava eriala vastu
 • soov pärast kooli lõpetamist ettevõttesse tööle jääda, valmisolek pühenduda sellele erialale
VAATA ROHKEM SIIT
Tudengiveebi artiklid toob sinuni Tartu Ülikool