Õpetajate palkade osas kokkuleppele ei jõutud

 (28)
Õpetajate meeleavaldus
Foto: Andres Putting

Täna kohtusid taas Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad, et vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele kokku leppida õpetajate palkade alammäärades ja arutada õpetajate palgatõusu võimaluste üle.

Õpetajate töö väärtustamise ja palga tõstmise vajadust tunnistasid kõik läbirääkimiste osapooled, kuid õpetajate palkade alammäärade muutmise kokkuleppeni alates 2012. a jaanuarist ei jõutud, teatas ministeerium.

Eesti Haridustöötaja te Liit taotles alammäärade 20% tõusu, Eesti Õpetajate Liit ca 43% alammäärade tõusu. Omavalitsusliitude esindajad ei pidanud palga alammäärade tõstmist realistlikuks, Haridus- ja Teadusministeerium nägi võimalust haridustoetuse kasutamise sisemises ümberkorralduses ja koolikorralduse tõhustamises, mis arvestaks pidevalt vähenevat õpilaste arvu.

Osapooled avaldasid põhimõttelist nõusolekut liituda 5. septembril ministeeriumi välja pakutud ühisdeklaratsiooniga, kus lepitakse kokku koostööviisides, kuidas jõuda õpetajate töökoormuse vähendamise ja palgatõusuni. Ühisdeklaratsiooni lõpptekst valmib koostöös lähimate päevade jooksul.