Õpetajate palga küsimuse arutelu jõuab riigikogusse

 (12)
Õpetajate palga küsimuse arutelu jõuab riigikogusse
Foto: Ester Vaitmaa

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus õpetajate palkadeks kavandatud summa võib selguda esmaspäeval kui eelarveläbirääkimistel kohtuvad valitsuskomisjoni, linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu esindajad.

Regionaalministri juhitud valitsuskomisjoniga on kavas läbi arutada eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll, sealhulgas linnade ja valdade tulubaasi taastamise, riigieelarves kavandatava haridustoetuse ning ka teede hooldeks kavandatud vahendite mahud.

Omavalitsusliitudel täna oleva informatsiooni kohaselt jääb valitsuse poolt riigikogule esitatavas riigieelarve eelnõus õpetajate palkadeks kavandatav summa samaks mis käesoleval aastal ehk 169 miljonit eurot ning otsused palgatõusu taotlustele võimaliku katte leidmiseks jäävad parlamendi langetada.

Käesoleval aastal on riigieelarves kohalikele omavalitsustele haridustoetusteks eraldatud 200,9 miljonit eurot, sealhulgas kate õpetajate palkadeks 169,98 miljonit eurot. 2011. aasta riigieelarvega otsustatud summa alusel on valitsuse poolt kinnitatud õpetajate palga alammäärad vastavalt ametijärkudele. Nooremõpetajal on see 608,18 eurot, õpetajal 644,04 eurot, vanempedagoogil 736,07  eurot ning pedagoog metoodikul 888,88 eurot. Riigieelarves kavandatud üldsumma, õpilaste arvu ning õpetaja ametipalkade põhjal arvutatakse ja eraldatakse riigi poolt summad, mida linnad ja vallad saavad õpetajate palkadeks kasutada.

Kõik linnad ja vallad on kinni pidanud riigi poolt kinnitatud õpetajate ametijärkudele vastavatest palgamääradest ning maksnud töötasu vastavalt riigi poolt kehtestatud reeglitele. Kohalikud omavalitsused saavad õpetajatele maksta palka selles ulatuses, mis riigieelarvest eraldatakse. Kõrgema palga maksmiseks peab olema riigieelarvest eraldatud täiendav kate.

Kohalikud omavalitsused on eelarveläbirääkimistel esitanud seisukoha, et majanduskriisist väljumise palgapoliitika arutelus ei saa piirduda kitsa lähenemisega vaid tuleb arvestada kõigi valdkondadega, sealhulgas lasteaia pedagoogide, raamatukogutöötajate, sotsiaal- ja noorsootöötajate ning kõik teised töötajate gruppide palgatingimustega.