Õpetajate kuupalga alammäär kerkib 900 euroni

 (40)
Õpetaja
Foto: Tanel Meos

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettepanekul otsustas riigikogu rahanduskomisjon täna tõsta täistööajaga õpetaja kuupalga alammäära alates tuleva aasta 1. jaanuarist 900 euroni kuus.

Valitsus otsustas sügisel õpetajate palgatõusu jaoks eraldada riigieelarvest täiendavaid vahendeid 4,5 protsenti, mis oleks võimaldanud tõsta palga alammäära 836 euroni. „Õpetajate palgatõus on haridusministeeriumi selge prioriteet, mistõttu ei saanud niivõrd madala tõusuga kuidagi rahule jääda. Toona suunasime ministeeriumi haldusala teiste kulutuste arvelt õpetaja palgafondi lisaks 3,6 protsenti, kuid jätkasime pingutusi täiendavate vahendite leidmiseks," ütles minister Ossinovski, vahendab haridusministeeriumi pressiesindaja.

„Nüüd otsustasime õpilaste arvu täpsustumise ja ministeeriumi sisemiste vahendite ümbertõstmise arvelt lisada õpetajate palgafondi veel täiendavalt üle kolme miljoni euro, mis võimaldab tõsta õpetajate miinimumpalka järgmisel aastal kokku 12,5 protsenti ehk 900 euroni. Nõnda tõuseb õpetajate palga alammäär järgmisel aastal kaks korda kiiremini kui palgad riigis keskmiselt.“

Tegelikku palgatoetust saavad omavalitsused järgmisel aastal iga õpetaja ametikoha kohta vähemalt 1080 eurot, et tööjõukulusid oleks võimalik kooli tasandil diferentseerida.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt antakse omavalitsustele üldhariduskoolide pidamiseks toetust, millest ca 81% moodustab õpetajate palgatoetus. Lisaks õpetajate tööjõukuludele antakse toetust ka õppealajuhatajate ja direktorite töötasuks, täienduskoolituseks, investeeringuteks, õppevahenditeks ja põhi- ning üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõunaks.