Õpetajad saavad taotleda tasustatud ja õppetööst vaba poolaastat

 (72)
Programmi Noored kooli kaudu Meremäe põhikooli õpetajaks läinud Joosep Norma
Õpetajad saavad taotleda õppetööst vaba poolaastatFoto: Anni Õnneleid

Alates käesolevast aastast on õpetajatel võimalik jääda õppetööst kuni pooleks aastaks eemale, et pühendude enesetäiendamisele või hariduselu üldsemale arendamisele. Selle eest makstakse õpetajatele ka stipendiumi. Kandideerida võivad nii alus-, üld- kui kutseharidusasutuste õpetajad ja tugispetsialistid.

Haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Liisi Polli sõnul võib vaba semestrit kasutada näiteks koostööks ülikoolidega, enesetäiendamiseks välisriigis, õppematerjalide väljatöötamiseks või hariduspoliitika kujundamiseks. Tänavused vaba semestri pälvinud õpetajad kavatsevad kirjutada lugemiku, koostada abimaterjali õpilaste uurimistööde juhendajatele ja arendada doktoritöö raames õpetaja professionaalset arengut toetavat arvutipõhist tööriista.

Oluline on õpetajale haridustegevuseks lisaaega anda, leiab haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Aivi Jürgenson.

„Täiskoormusega töötamisel on keeruline nii õpetajatööd, enesearendamist kui hariduslikku arendustööd ühitada. Stipendiumi taotlejad saavad võtta uuteks ettevõtmisteks või varasemaga edasi minemiseks spetsiaalse aja, et end samal ajal koolis töötamisega mitte üle koormata,” märkis Jürgenson.

Seotud lood:

Vaba semestri taotlemiseks peab õpetaja esitama tegevusplaani ja stipendiumi saamiseks eelarve, kus muuhulgas on ära toodud eeldatavad eesmärgi saavutamise kulud. Saamata jääva töötasu katteks võib eelarvesse samuti summa sisse kirjutada, kuid seda eraldi välja tooma ei pea. Kokku on võimalik taotleda kuni 11 000 euro suurust stipendiumi, mis makstakse kõik ühekorraga välja.

Vaba semester pole siiski päris igaühe õigus. Enne selle taotlemist peab äraolekuks saama nõusoleku ka kooli või lasteaia direktorilt. Äraoleku ajal jääb tööleping kehtima, kuid peatakse.

Tänavu rahuldati kolme vaba semestrit ja stipendiumi soovinud õpetaja taotlus. Sealjuures pööras haridus- ja teadusministeerium tähelepanu taotleja varasemale töökäigule, tema valmisolekule end arendada ja sellele, kuivõrd on võimalik vaba semestri ajal tehtut haridussüsteemis rakendada. Lisaks mängis olulist rolli see, kuivõrd õpetaja tegevuskava võttis arvesse haridusministeeriumi kehtestatud prioriteetseid teemasid, milleks tänavu olid õpikäsituse muutumine, kaasava hariduse rakendamine ning tervis, eriti vaimne tervis.

Käesoleval aastal saab vaba poolaasta ja stipendiumi võimalusi kasutada Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise, Luunja Midrimaa lasteaia logopeed- eripedagoog Kristel Lempu ja Tallinna Prantuse Lütseumi inglise keele õpetaja Merike Saar.

Üks kolmestn Luunja Midrimaa lasteaia logopeed- eripedagoog Kristel Lempu leiab, et vaba poolaasta aitab läbipõlemist vältida. „Mina plaanin eelnevat arvestades teha seda, mida ma oskan ja armastan: raamatuid kirjutada, peamiselt lugemise õppematerjale,” märkis ta. „Seni tegin seda töö, pere ja muude hobide kõrvalt.“

Vaba poolaastat ja stipendiumi selleks on võimalik taotleda taas septembrist. Kokku antakse välja kuni viis stipendiumi.