Õpetajad ja koolijuhid: toetame erakoolide jätkamist, kuid mitte kvaliteetse ja õppemaksuta koolihariduse arvelt

 (40)
Kiltsi põhikooli tund
Põhikooli tundFoto: Anni Õnneleid

Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatus ja Eesti õpetajaid esindav Eesti Haridustöötajate Liit tegid ühisavalduse, milles paluvad kohelda koole võrdselt, kooli pidajast olenemata.

Allpool on ära toodud koolijuhtide ja õpetajte avaldus täismahus.

Eesti üldhariduskoolid on piiratud ja suhteliselt nappide ressurssidega saavutanud uskumatult häid tulemusi. Veidi enam kui miljonilise rahvaarvuga väikeriigi hariduskorraldus on tõusnud paarikümne aastaga rahvusvahelise huvi ja imestuse objektiks. Meie koole on iseloomustanud avatus uuendustele ja nendes töötavate inimeste õppimisvõime ja edumeelsus.

Jälgime nördimuse ja kurvastusega, kuidas püütakse omandivormist lähtuvalt koole vastandada ja senist tööd alavääristada. Haridusmaastiku mitmekesistamise soov on igati mõistetav ja vajalik taotlus, koolide omandivorm ei ole siinkohal esmatähtis. Kuid kohustus tagada igale lapsele parim haridus on lasunud, lasub ja jääb lasuma riigile ja kohalikule omavalitsusele.

Toetame mitmekesise hariduse jätkumist kõikjal Eestis, kuid mitte kvaliteetse ja õppemaksuta koolihariduse arvelt.

Meie hariduse rahvusvaheline edu on tõendus, et meie koolide juhid ja õpetajad on siiani käitunud vastutustundlikult. Sellepärast on meil õigustatud ootus ja nõue, et meid koheldaks kõiki võrdselt ja samadel alustel, olenemata sellest, kes on koolipidaja.

Seotud lood:

Toetame mitmekesise hariduse jätkumist kõikjal Eestis, kuid mitte kvaliteetse ja õppemaksuta koolihariduse arvelt. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad ja rõhutavad, et meie hariduse tugevus põhineb ühtluskoolil, kus igale õppijale on loodud võrdsed võimalused arenguks.

Tänane vastasseis, kus ei valita enam sõnu ega vahendeid, viib meid reaalse haridusliku kihistumiseni ja kõigi koolide usaldusväärsuse langusele. Haridususku rahvana ei või me seda endale lubada.

Kiiresti muutuvates oludes on meie esmane kohustus uute põlvkondade ees säilitada haridussüsteemi võime vastata uutele ja aina keerulisemaks muutuvatele haridusväljakutsetele.

Oleme seisukohal, et kooli pidamine – ka erakooli pidamine - jäägu eelkõige kooli pidaja hooleks ja vastutuseks.