Õnnetuste ära hoidmiseks järgi pürotehnika kasutamisel ohutusnõudeid

 (1)
Tartu Tudengipäevad 2018 - Volber
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad tehnilise järelevalve amet, päästeamet ning politsei- ja piirivalveamet meelde, et pürotehnilise toote kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida ohutusnõudeid.

Pürotehnilise toote vale kasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi (põlengud, vigastused jms) ja varalist kahju. Lisaks on oluline selgitada lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning näidata eeskuju pürotehnika ohutul kasutamisel.

Pürotehnilise toote kasutamisel juhindu järgnevast:

• Enne toote kasutamist loe tähelepanelikult kasutusjuhendit. Kasuta toodet üksnes ettenähtud viisil (ohuala, süütamise viis, vanusepiirang);

• Vali toote kasutamiseks õige aeg ja koht. Arvesta öörahuga, ilmastikuoludega ning toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest;

• Arvesta teiste inimeste ja loomadega. Ootamatud heli- ja valgusefektid võivad ehmatada;

• Kontrolli enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi. Ostjal on õigus defektiga toode müüjale tagastada;

• Ära kasuta pürotehnilist toodet alkoholijoobes;

• Ära viska toodet tulekoldesse;

• Ära viska toodet inimeste või loomade suunas;

• Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale;

• Kui toode ei sütti, oota vähemalt 10-15 minutit enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid tagasta müüjale;

Seotud lood:

• Ilutulestik tuleb ära jätta või katkestada, kui tugeva tuule või muu asjaolu tõttu kaasneks vahetu oht inimesele, keskkonnale või varale.

Lisaks tuleb silmas pidada:

• Pürotehniline toode osta ainult vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt. Ära osta pürotehnilist toodet inimestelt turul või tänaval ega eraisikutelt sotsiaalmeediast;

• Pürotehnilise tootega peab kaasas olema eestikeelne kasutusjuhend;

• Toodet hoia kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas;

• Oma tarbeks ei tohi hoiustada rohkem kui 20 kg (netomass) pürotehnilisi tooteid.