Omavalitsustele võõrandatakse elamumaad

 (7)
Valitsus
Foto: Andres Putting

Praegu saavad omavalitsused riigilt taotleda maad munitsipaalomandisse vaid oma ülesannete täitmiseks ehk koolide, lasteaedade, avalikus kasutuses olevate teede, puhke- ning haljasalade jne rajamiseks, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Elamumaad riik omavalitsustele anda ei saa, kuigi paljud on just sellise sooviga valitsuse poole pöördunud, kinnitades, et kohaliku elu edendamise ja inimeste maapiirkondadesse elama asumise üheks eelduseks on elamumaa olemasolu.

“Elamumaa on võti, mille kaudu saab piirkonna arengut tulemuslikult juhtida,” rõhutas ka keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Kohtumistel omavalitsusjuhtidega on just elamumaa küsimus olnud kõige pakilisem, selle olulisust tean juba ajast, mil ise Kuressaare linnapea olin.”

Ka valitsuse tegevusprogrammi on kirjutatud riigi valitsemiseks mittevajaliku maa tsiviilkäibesse andmine, seega on keskkonnaministeeriumi ettepaneku taga poliitiline tahe. Samas ei pea ministeerium otstarbekaks võõrandada riigile kuuluvat elamumaad tasuta, küll aga ei peaks omavalitsus maa eest kohe ja täit hinda maksma. Seadusemuudatus annab omavalitsusele võimaluse omandada elamumaad harilikust väärtusest odavamalt, mis tähendab, et neil tuleb maa hinnast tasuda kahe aasta jooksul pärast müügilepingu sõlmimist 65 protsenti.

Seadusemuudatuse põhiliseks sihtgrupiks on noored pered, kuid lõpliku otsuse elamumaa kasutamise kohta teevad omavalitsused ise.

“Omavalitsused teavad kõige paremini oma piirkonna vajadusi ja oskavad leida võimalusi kohaliku elu arendamiseks,” rõhutas Tamkivi. “Kui nad on riigile avaldanud soovi saada elamumaad, järelikult on see neile võtmeküsimus ja riik peab appi tulema.”

Elamumaa taotlus tuleb omavalitsusel esitada keskkonnaministeeriumile, maa müük toimub valitsuse otsusega. Igal konkreetsel juhtumil peab maataotlus olema väga hästi põhjendatud ja omandatud elamumaa kasutamise eest vastutab sajaprotsendiliselt kohalik omavalitsus.

Seadusemuudatuse eelnõu on läbi arutatud mitmete ministeeriumide, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liiduga. Lõpliku otsuse seadusemuudatuse kohta ütleb riigikogu.