Omavalitsused: õpetajate jaoks ei jätku puhkuseraha

 (26)
Omavalitsused: õpetajate jaoks ei jätku puhkuseraha
Foto: Ilmar Saabas

Omavalitsustel võib juunis tekkida probleeme pedagoogidele puhkuseraha väljamaksmisega, sest rahandusminister ­külmutas aprilli lõpus välja antud käskkirjaga omavalitsustele tehtavad maksed. Eeskätt väiksematele valdadele toob see kaasa käibevahendite nappuse.

„[Rahandusminister Ivari] Padari käskkirja mõju on suur,” nentis maaomavalitsuste liidu esimees Kurmet Müürsepp Võrumaa Teatajale. „Teises ­kvartalis on omavalitsustel suured väljamaksed, kuid nüüd võib rahavoogudega probleeme tekkida.”

Müürsepa sõnul puudutab see ennekõike peda­googide puhkusetasusid, mis tuleb juunis välja maksta. Tema andmeil ei pruugi kõik omavalitsused sellega hakkama saada.

Rahandusminister kehtestas 28. aprillil välja antud käskkirjaga ajutised piirangud riigiasutustele tehtavatele väljamaksetele. Samuti piiratakse uute lepingute sõlmimist ning riigihangete korraldamist, kuni lisaeelarve on Riigikogus kinnitatud.

Maaomavalitsuste liit nõuab ministrilt omavalitsustele tehtavate maksete taastamist, sest juriidiliselt ei kuulu vallad ja linnad riigiasutuste hulka.