Olga Sõtniku avalik pöördumine: Ühtse Venemaa eestvedamisel on Vene riigiduuma võtnud vastu inimõiguste ja demokraatia vastaseid seadusi

 (77)
Viktoriin
Olga SõtnikFoto: Andres Putting

Riigikogu liige Olga Sõtnik saatis oma partei, Keskerakonna juhatusele avaliku kirja, milles selgitas põhjusi, miks ta pooldab Putini parteiga Ühtne Venemaa igasuguse koostöö lõpetamist.

"Lugupeetud Keskerakonna juhatuse liikmed!

Mõni päev tagasi avaldasin arvamust, et Keskerakond peab üles ütlema koostööprotokolli parteiga Ühtne Venemaa. Käesoleva avaliku kirjaga soovin selgitada põhjuseid, miks ma nii arvan.

Viimase kümne aastaga on noorest ning lootust andvast Ühtse Venemaa erakonnast saanud väga võimas, suure administratiivse ressursiga, autoritaarne ja ebademokraatlik partei. Ühtse Venemaa erakond ei lähtu Venemaa ning selle elanike heaolust ja huvidest, vaid soovist – seejuures vahendeid valimata – säilitada võimu.

Nimetatud partei eestvedamisel on Vene Duuma võtnud vastu rida seadusi, mis on vastuolus inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega. Näiteks "välisagentide seadus", mis nõuab MTÜdelt ja fondidelt registreerimist "välisagentideks", kui nad töötavad välisrahastuse abil ning tegelevad poliitilise tegevusega. Nn "Dima Jakovlevi seadus", millega keelati Vene laste lapsendamine välismaalastele. Homoseksuaalsuse propagandat keelustav seadus, mis rikub LGBT inimeste põhiõigusi.

"Riigireetmise seadus", mis laiendab riigireetmise mõiste määratlust ja võimaldab rahvusvahelises inimõiguste eestkostes osalemise kriminaliseerida. Lisaks nimetatuile on veel mitmeid muid seadusi, mis on sisuliselt kehtestanud (interneti)tsensuuri ning piiravad sõna-, kogunemis- ning ühinemisvabadust. Kõikide nende seaduste eesmärgiks on nõrgestada kodanikuühiskonda ja hävitada opositsiooni.

Seotud lood:

Venemaal on jälle tekkinud uus kinnipeetavate liik – poliitilised vangid. On põhjust kahelda Venemaa kohtusüsteemi erapooletuses ning objektiivsuses.

Mitmed rahvusvahelised ja Venemaa enda valimisvaatlusega tegelevad organisatsioonid on juhtinud tähelepanu, et nii viimased presidendi- kui ka parlamendivalimised on olnud rikkumiste rohked ning nende tulemused võivad olla falsifitseeritud.

Paljud Ühtse Venemaa poliitikud ja ametnikud on seotud korruptsioonijuhtumitega ning sageli nimetatakse erakonda "sulide ja varaste" parteiks.

Viimane piisk karikasse oli esimesel märtsil Venemaa parlamendi ülemkojas – Föderatsiooninõukogus – s.h. Ühtse Venemaa senaatorite toel vastu võetud otsus anda luba vajadusel kasutada Ukraina territooriumil Vene sõjaväge. Kuigi president Putin pole enda kinnitusel seda võimalust kasutanud, teavad kõik, et tegelikult on Venemaa sõjavägi juba sisse piiranud ja hõivanud mitmed sõja- ning tsiviilobjektid „Krimmi omakaitse üksuste“ nimetuse all. Ehk sisuliselt on toimunud Ukraina territooriumi okupeerimine Venemaa poolt.

Arvestades kõiki neid fakte ei ole enam võimalik pidada Ühtset Venemaad demokraatlikuks organisatsiooniks ning tuginedes meie põhikirja punktile 1.4, mis ütleb, et "Keskerakond teeb koostööd demokraatlike organisat¬sioo¬nidega kodu- ja välismaal", ei saa me nimetatud erakonnaga koostööd jätkata.

Kadri Simson ütles eelmisel nädalal, et "tõenäoliselt tuliseid pooldajaid lepingul ei ole. Selles mõttes on see leping olnud ka juba aastaid külmutatud – see ei ole sellises vormis, nagu ta on kokku lepitud, elamas." Olen sellega nõus, ka mina pole täheldanud erilist koostööd kahe partei vahel, mille aluseks oleks kõne all olev koostöölepe. Tänaseks on koostööprotokollist pigem saanud Eesti sisepoliitiliste pingete allikas ning leping on olnud ja on ka praeguses olukorras üheks takistuseks koalitsioonide moodustamiseks Keskerakonnaga.

Lähtudes eeltoodust teen juhatusele ettepanku järgmisel koosolekul arutada tekkinud olukorda ning üles öelda koostööprotokoll Venemaa poliitilise parteiga Ühtne Venemaa.

Lugupidamisega,

Olga Sõtnik
Riigikogu liige
Keskerakonna liige alates 2000 aastast"

Ühtsel Venemaal on riigiduumas 238 kohta 450-st, erakonna asutaja on Vene president Vladimir Putin ja esimees Dimitri Medvedev.