Ojulandi parteikaaslased nõuavad Ansipilt avalikku vabandust: peaminister peab oma sõnade eest vastutama

 (48)
Reformierakonna valimispidu
Reformierakonna valimispiduFoto: Ilmar Saabas

Reformierakonnast lahkunud ning Kristiina Ojulandi parteiga liitunud endised oravaparteilased leiavad, et peaminister Andrus Ansip peaks nende ees avalikult vabandama, kuna peaminister on erakonnast lahkunud liikmeid kõiki avalikult häältevõltsijateks nimetanud.

Alljärgnevalt toome avaliku kirja peaministrile välja täismahus:

"Lugupeetud härra peaminister!

Oleme sügavalt nördinud Teie sõnavõtust 30.01.2014 TV 3 Seitsmestes uudistes. Oma sõnavõtus nimetate kolme jaanuaris Reformierakonnast väljaastunud liiget häälteskandaalis osalenuteks. Selgusetuks jäid isikud, keda Te oma süüdistusega silmas pidasite. Kuna süüdistus oli üldine, siis tunnevad ennast puudutatuna kõik Reformierakonnast lahkujad. Nende arv suureneb iga päevaga. Kas süüdistate neid kõiki häälte võltsimises?

Arusaamatuks jääb asjaolu, miks olid nad siiani erakonna liikmed ning alles nüüd vabatahtlikult lahkuvad? Niinimetatud häälteskandaal toimus rohkem kui pool aastat tagasi. Miks inimeste süüd nö häältepettuses (mida siiamaani pole keegi tegelikult lõplikult lahti seletanud, kuidas ja kas see ikka tegelikult toimus ning kellele tegelikult näpatud hääled läksid) ei tuvastatud varem? Miks erakond neid endi hulgast välja ei heitnud kohe peale nö häälteskandaali toimumist ning süüdistused hakkasid teie suu läbi kõlama alles peale inimeste erakonnast lahkumist.

Seotud lood:

Selle avalduse valguses muutub kummaliseks ka kunagine Kristiina Ojulandi väljaarvamine sellessamas nö häälteskandaalis süüdistatuna? Kas ka temale kleebiti lihtsalt silt, mille tõesust pole võimalik kontrollida vaid sooviga diskrediteerida tema edaspidist poliitilist tegevust? Näib et nn häälteskandaal on Reformierakonna poolt välja töötatud häbimärk, mida kleebitakse valimatult kõigile, kui nad ei allu enam erakonna juhtide poolt dikteeritud käitumismallidele.

Me kõik oleme lahkunud Reformierakonnast põhjusega. Põhjusega, et erakonna asjad ei toimi nii, nagu erakonna lihtliikmete arvates need toimima peaks. Põhjusel, et Reformierakond ei ole enam liberaalne. Väita, et erakonnast lahkujad on seotud häälteskandaaliga, on ilmselgelt vale, solvab ja toob kaasa meie õiguste ränga riive. 

Leiame, et Eesti riigi Peaministri ametis olev isik peaks võtma vastutuse enda öeldud sõnade eest ning vältima igati alusetute süüdistuste esitamist. Positsioon ei anna õigust kontrollimatutel andmetel põhinevateks sõnavõttudeks. See ei ole eetiline ega õiguspärane. Kui on alust süüdistuseks, tuleks esitada vastavasisulised tõendusmaterjalid koos nimedega. Taoline laimamine aga avalikus meedias vajab korrigeerimist peaministri isikliku vabanduse kaudu nende eest, keda ta alusetult on süüdistanud. 

Oleme kõik oma lahkumiste tagamaadest teavitanud nii piirkondlikke kui maakondade juhatusi ning postitanud avalikke pöördumisi erakonna sisevõrku. Põhjused on seega ka Teile teada. Kui leiate inimeste lahkumiste tegelike põhjuste, erakonnas tekkinud stagnatsiooni ja klikimentaliteedi, omaksvõtmiseks ja erakonna siseolukorra parandamise asemel õige olevat vigadele viitajaid omapoolsete põhjendamatute süüdistustega üle külvata, ei näita see ei Teid ega Reformierakonda positiivsest küljest. Kuid näitab ilmekalt erakonna sees toimuvat tegelikku protsessi, kus lihtliikmed ei taju enam ammu juhatuse toetust, huvi kohtadel toimuva vastu ja sidet erakonna igapäevategevusega. 

Eeltoodust lähtuvalt nõuame Teilt avalikku vabandust alusetu süüdistamise eest ning vale ja laimu edastamise tunnistamist."

Evelyn Danilov
Piret Haljend
Anita Keivabu
Maarika Paulman
Peeter Reemann
Jane Snaith
Andrus Soopalu
Imre Termonen
Frank Zukker