Ojuland: van der Linden lõpetagu valetamine

 (109)
Kristiina Ojuland
Foto: DELFI

Riigikogu asespiiker Kristiina Ojuland saatis täna Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee poliitiliste gruppide liidritele avaliku kirja, milles nõuab Euroopa Nõukogu kõrgetelt ametiisikutelt valemängu lõpetamist.

Ojulandi kirja ajendiks sai ENPA presidendi Rene van der Lindeni pöördumine poliitiliste gruppide juhtidele poole.

Rene van der Linden saatis neile kirja koopia, mille ta oli 28. septembril saatnud riigikogu esimehele Ene Ergmale ning mis koosnes etteheidetest riigikogu liikmete aadressil. Selles süüdistati ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liberaalide ja demokraatide alliansi grupi asepresidenti Kristiina Ojulandi.

Ojuland selgitab ENPA poliitiliste gruppide liidritele põhjusi, miks Eesti pool on kritiseerinud Rene van der Lindenit.

Ojuland juhib kirjas tähelepanu, et süstemaatilised alusetud rünnakud, suisa valetamine väikeriikide aadressil Euroopa Nõukogu kõrgete ametiisikute poolt kannab endas mõtet juhtida kõrvale tähelepanu mõnelt suurriigilt, kes ei kavatsegi täita Euroopa Nõukogu liikmena endale võetud kohustusi.

Samas pretendeerib mõne sellise suuriigi esindaja 2008. aasta jaanuaris toimuvatel valimistel Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee presidenditoolile. See toob kaasa ohu ENPA täielikuks diskrediteerimiseks lähitulevikus.