Ojuland: Me ei vääri oma vabadust, kui ei kasuta seda teiste vabaduspüüdluste toetamiseks

 (26)
Ojuland: Me ei vääri oma vabadust, kui ei kasuta seda teiste vabaduspüüdluste toetamiseks
Foto: ALDE

Eile korraldasid Euroopa Parlamendi liige Kristiina Ojuland ja asepresident Edward McMillan-Scott Euroopa Parlamendis seminari "52 aastat Tiibeti ülestõusust: ühine lähtepunkt Tiibetile ja Hiinale?".

Kristiina Ojuland esines ettekandega Eesti ja Tiibeti rahva ajaloo sarnasusest 20. sajandil, mille ta võttis kokku sõnadega: "Me ei vääri oma vabadust, kui ei kasuta seda teiste rahvaste vabaduspüüdluste toetamiseks," ütles Ojuland Reformierakonna pressiesindaja vahendusel.

Ojuland selgitas, et võttes arvesse, et kaks teineteisest kaugel asuvat rahvast on raskelt kannatanud autoritaarse kommunistliku okupatsiooni all, ei tohi me unustada oma ajalugu ning peame kaitsma oma väärtusi.

"Me peame tõstatama Tiibeti küsimuse igal korral, kui kohtume Hiina Rahvavabariigi esindajatega," ütles Ojuland. "Peame nõudma, et Hiina rakendaks oma põhiseadust, mis lubab rahvusvähemustele autonoomiat säilitamaks oma keelt, kultuuri ja usundit ning korraldada oma haridust ja kohalikku omavalitsust."

Ojuland toonitas, et hoolimata Hiina majanduse olulisusest, ei tohi me hüljata oma väärtusi, haistes raha lõhna.

Seminaril esinesid Ojulandi ja McMillan-Scotti kõrval ettekannetega kolumnist ja kirjanik Roy Strider, Euroopa Parlamendi Tiibeti toetusgrupi esimees Thomas Mann, Euroopa Parlamendi liige Csaba Sógor, Tema Pühaduse dalai-laama eriesindaja Kelsang Gyaltsen ning rahvusvahelise Tiibeti kampaania EL direktor Vincent Metten.

Roy Strider juhtis tähelepanu asjaolule, et Hiina võimude poolt teostatud Tiibeti loodusressursside ekspluateerimine viib paratamatult kliimakatastroofi, toidusõdade ja rahvasterändeni Aasias.

"Me peame asuma rakendama majandussanktsioone Hiina Rahvavabariigi suhtes, sest ei saa olla midagi olulisemat kui need väärtused, millele toetub kogu inimsus," lausus Strider. "Kui me jätkame allaheitliku pomisemisega inimõigustest, ei kehasta me midagi paremat kui Hiina Rahvavabariik."

Seminaril juhiti korduvalt tähelepanu palvekirjale, mis on esitatud Eesti kodanikuühiskonna aktivistide poolt Eesti riigijuhtidele, et võtta Tema Pühadus dalai-laama Eestis vastu kõrgeimal ametlikul tasemel. Palvekirjale on alla kirjutanud Euroopa Parlamendi liikmed Kristiina Ojuland, Tunne Kelam ning Vilja Savisaar-Toomast.