Õigusteadlane Kari Käsper: Janek Mäggi ministriks nimetamine on vastuolus Euroopa Nõukogu soovitustega

 (223)
EV 94
EV 94Foto: Andres Putting

Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduse õppejõud ja Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper avaldas üleeile sotsiaalmeedias arvamust, et suhtekorraldaja Janek Mäggi nimetamine riigihladuse ministriks ei ole kooskõlas Euroopa Nõukogu ministrite komitee lobistide poliitlistele ametikohtadele asumist puudutavate soovitustega. Käsper märgib, et Euroopa Nõukogu soovituste järgi ei tohiks poliitilisele ametikohale otse asuda inimene, kes tegeleb poliitikute kellegi huvides mõjutamisega. Käsper leiab, et lobistid nagu Mäggi peaks aasta või poolteist olema lobitööst eemal, enne kui ise poliitikasse sekkuvad.

Käsperi sõnul on lobsistide töö mingi huvigrupi soovide väljendamine poliitiliste otsuste vastuvõtjaile demokraatlikus ühiskonnas täiesti normaalne, aga problemaatiliseks muutub asi, kui poliitilise ametikoha ja lobisti töö võivad segi minema hakata. Kui ministriks saadakse kohe lobisti ametikohalt, tekib küsimus, kelle eesmärke ministrina täitma minnakse.

"Eestis on lobistide poliitikasse tulemine ja vastupidi poliitikute lobistiks saamine küllaltki uus nähtus. Praegusel juhul torkas selline muutus eriti silma," märkis Käsper. Seetõttu peaks Käsperi sõnul lobistide ja poliitilise tegevuse vahekorda kindlasti rohkem reguleerima.

Lisaks tõi Käsper välja, et probleeme tekitab ka riigi väiksusest tulenev väike spetsialistide arv. "Eesti on väike riik ja huvide konflikti vältimine on palju keerulisem, kui nii mõneski suures riigis. Aga seetõttu peaks reeglid olema eriti selgelt paika pandud, sest risk, et otsuseid ei tehta läbipaistvalt ja avalikes huvides, vaid nad on mingi kildkonna ja sõpruskonna poolt mõjutatud, on meil palju suurem," selgitas ta.

Seotud lood:

Käsperi meelest võiksid küsimuse lahendamisel võtta initsiatiivi eelkõige erakonnad. Kuna erakondade kokkulepete abil lahendusi Eestis ilma suurema kriisita kuigi tihti välja ei töötata, pakkus Käsper välja ka justiitsministri, kes võiks omakorda kutsuda kokku töörühma lobistide poliitiliste ametikohtadele määramise põhimõtete paikapanekuks.

"Lahendusena võib kasutada iseregulatsiooni ja luua ajakirjanduse eeskujul näiteks eetikakoodeksi. Võib-olla peaks seda ka seadustega reguleerima, aga oluline on, et tekiks mingi käitumispraktika, millest kinni peetakse," märkis Käsper küsimust kommenteerides.

Suhtekorraldaja Janek Mäggi astus täna Keskerakonda ja temast saab tõenäoliselt Jaak Aabi mantlipärija riigihalduse ministri toolil. Janek Mäggi on enda sõnul koostööd teinud kõigi Eesti erakondadega peale EKRE.