Õiguskantsler vaidlustas apteekide asutamise piirangud kohtus

 (6)
Indrek Teder
Indrek TederFoto: Tanel Meos

Õiguskantsler Indrek Teder pöördus täna riigikohtu poole taotlusega tunnistada alates 2006. aastast ravimiseaduses sätestatud apteekide asutamise piirangud põhiseadusvastasteks.

Kõnealuste ravimiseaduse sätete kehtetuks tunnistamine oli sotsiaalministri ettepanekul riigikogus arutusel juba 2010. aastal, kuid sotsiaalkomisjon jättis selle eelnõust välja. 2012. aastal esitas apteegipiirangute kaotamise ettepaneku riigikogule õiguskantsler. „Ehkki riigikogu toetas eelmisel aastal minu ettepanekut, kehtivad apteekide asutamise piirangud jätkuvalt, kahjustades konkurentsi ja jättes oma õigustuseks seatud rahvatervise eesmärgid tagamata,“ ütles õiguskantsler Indrek Teder.

Ta lisas, et kuna riigikogu ei ole ettepanekut täitnud, siis ei jäänud muud üle kui pöörduda riigikohtusse ja taotleda vaidlusaluste sätete põhiseaduse vastasteks tunnistamist.

Õiguskantsleri sõnul lähtub riigikohtule esitatud taotlus asjaolust, et apteegipiirangud ei toimi eesmärgipäraselt ning on hakanud oma algsetele eesmärkidele hoopis vastu töötama, kahjustades eelkõige tarbija huve ning takistades rahvatervise edendamist.

„Ekslikult on asutamispiirangutes nähtud riigile odavat vahendit, mis peaks justkui tagama maa-apteekide säilimise, kuid tegelikult ei ole piirangute jõustumine taganud apteegiteenuse võrdsemalt üle riigi jaotumist ning samuti pole paranenud ravimite kättesaadavus,“ lausus õiguskantsler.

Kehtivad apteekide asutamispiirangud ei puuduta Indrek Tederi sõnul ainult apteekide asutamist, vaid kindlustavad apteegikette kontrollivate hulgimüüjate majanduslikku võimu. „Ettevõtjatele teenimatu eelisseisundi kindlustamine on vastuolus ausa konkurentsi põhimõttega, mis peaks sõltumata majandusvaldkonnast tagama teenuse pakkumise ja nõudluse tasakaalu ning seeläbi parima kättesaadavuse ja hinna lõpptarbija jaoks,“ selgitas Teder.

Kõnealused sätted on õiguskantsleri hinnangul kinnistanud ravimite jae- ja hulgimüügi alal kahe turuliidri võimu, mis läheb tarbijale ja maksumaksjale kalliks maksma. „Kokkuvõttes kahjustavad piirangud eelkõige tarbijat, kelleni ravimitootjate paremad pakkumised ei jõua, kuna suurtest hulgimüüjatest sõltumatute apteekide osakaal Eestis on suhteliselt marginaalne. Sisuliselt puudub meil eraldiseisev apteekide turg, nagu see on paljudes teistes Euroopa riikides,“ lausus Indrek Teder.

Nii on asutamispiirangud kinnistanud olukorra, kus ravimite kättesaadavus ja hind on suhteliselt kehvad. Sarnastele järeldustele on jõudnud ka konkurentsiamet ning riigikontroll, kelle möödunud aastal avaldatud aruandest selgub, et hulgimüüjad on müünud apteekidele ravimeid oluliselt kallimalt kui haiglate ravimihangetel.

Apteekide asutamise piirangud kindlustavad õiguskantsleri sõnul osade ettevõtjate majanduslikku jätkusuutlikkust, kuid ei teeni seadusandja seatud peamist eesmärki, milleks on rahvatervise edendamine parimal võimalikul viisil. "Asutamispiirangute õiguspärasuse hindamisel on vajalik võtta arvesse, et ettevõtlusvabadus ei kaitse üksnes ettevõtjaid ning potentsiaalseid konkurente, vaid laiemalt konkurentsi ning seega ühtlasi tarbijaid, kellele vaba konkurents tagab kauba või teenuse kättesaadavuse, parema kvaliteedi ja soodsama hinna," märkis Teder.