Õiguskantsler uurib kontrolltööde planeerimist koolides

 (153)
Kool
Foto on illustreeriv.Foto: Ester Vaitmaa

Õiguskantsler otsustas jätkuvate kaebuste tõttu hakata tegelema kontrolltööde planeerimise probleemiga ning palus juhuslikult valitud koolidest täpsemat infot kontrolltööde korraldamise kohta.

Läbi aastate on õiguskantsleri poole pöördunud märkimisväärselt suur hulk lapsevanemaid ja lapsi kaebustega, et koolid ei järgi sotsiaalministri määruses „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ sätestatud reegleid kontrolltööde korraldamisele.

Sotsiaalministri määruses on laste tervise kaitse huvides sätestatud, et kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.

Õpilased ja lapsevanemad juhivad sageli tähelepanu ka määruse punktidele, et õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö ning nädalas võib neid olla kuni kolm.

Kuivõrd kontrolltööde planeerimise teemal on jätkuvalt palju pöördumisi, otsustas õiguskantsler Ülle Madise tegeleda kontrolltööde korraldamise probleemiga laiemalt.

"Selleks tegime juhusliku valiku koolidest, kellelt palume täpsemat infot kontrolltööde korraldamise kohta," kirjutas sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik Kärt Müller õiguskantsleri volitusel 13-le juhuslikult valitud koolile saadetud kirjas.

Seotud lood:

Õiguskantsler palub koolidelt elektroonilist väljavõtet, kus kajastuksid 8. klasside nelja nädala õpiülesanded õppeveerandi ja või muu õppeperioodi lõpus sellel õppeaastal.

Madise soovib koolidelt teada, kuidas on korraldatud kontrolltööde planeerimine ja õpetajate vaheline koostöö kontrolltööde planeerimisel.

Samuti huvitab teda, kas ja kuidas jälgib kooli juhtkond, et õpetajad täidaksid määruse nõudeid.

Madise soovib koolidelt ka võimalike probleemide kirjeldamist ning uurib, kas määruse nõuded kontrolltööde tegemisele on koolide hinnangul põhjendatud. Lisaks ootab ta koolidelt lahenduste pakkumist, et tagada õpilastele ea- ja jõukohane õpikoormus kontrolltöödeks ettevalmistamisel ja nende tegemisel.

Õiguskantsler pöördus Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Tallinna Südalinna Kooli, Tallinna Prantsuse Lütseumi, Tallinna Ühisgümnaasiumi, Tallinna Rahumäe Põhikooli, Tabasalu Ühisgümnaasiumi, Keila Kooli, Kadrina Keskkooli, Paide Ühisgümnaasiumi, Pärnu Ülejõe Põhikooli, Tartu Kesklinna Kooli ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi poole.