Õiguskantsler Teder: ajateenijatelt küsitakse osa isikuandmeid õigusvastaselt

 (20)
Õiguskantsler Teder: ajateenijatelt küsitakse osa isikuandmeid õigusvastaselt
Foto: Andres Putting

Õiguskantsler Indrek Teder on seisukohal, et väeüksuste praktika ajateenijate isikuandmete töötlemisel on mõnes osas õigusvastane.

Kuigi olulises osas on ajateenijatelt andmete kogumine siiski õiguspärane, leidis Teder mitmeid rikkumisi, kus ajateenijatelt nõutakse andmeid, mida teenistuse läbiviimiseks kuidagi tarvis ei lähe.

Näiteks ei ole Tederi arvates väeüksustel vaja teada ajateenija lähedaste ametikohta või eriala, ajateenija rahvust, sõduri kõiki rahalisi kohustusi ja isiklikke võlgu, nende sõltuvusprobleeme ning kuuluvust erinevatesse organisatsioonidesse. Nimetatud andmetest enamiku kogumise palub Teder väeosadel lõpetada.

„Inimene peab saama võimalikult palju ise otsustada, kas ja millises ulatuses enda kohta käivaid andmeid levitada. Isikuandmete kaitse seaduse järgi võib andmeid töödelda seaduses antud alusel ning üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid ei tohi koguda rohkem, kui see on vältimatult vajalik teatud ülesannete täitmiseks,” põhjendas Teder väeosadele saadetud soovituses.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevaleht Onlines