Õiguskantsler: Tartu Tamme Kooli algklasside õppetöö korraldamine kahes vahetuses pole õiguslikult vale

 (3)
Tamme Kooli lapsevanemate streik
Tartu Tamme Kooli lapsevanemate meeleavaldusFoto: Anni Õnneleid

Õiguskantsler Ülle Madise nentis oma vastuses Tartu Tamme Kooli lapsevanemale, et linna otsus korraldada algklasside laste õpe kahes vahetuses pole õiguslikult vale.

Mitmed lapsevanemad pole rahul Tartu linna tegevusega, kuna Tartu
Tamme Kooli algklasside lapsed peavad hakkama sügisel koolis käima õhtupoolses vahetuses. Õiguskantsleri poole pöördunud lapsevanema hinnangul on sellise olukorra põhjustanud Tartu linna koolivõrgu kehv planeerimine ja ta soovis teada, millised on lapsevanemate võimalused oma õigusi kaitsta.

Õiguskantsleri kinnitusel peab kohalik omavalitsus tagama kõigile tema territooriumil elavatele koolikohustuslikele lastele
võimaluse omandada põhiharidus avalik-õiguslikus koolis. "Kuidas kohalik omavalitsus selle ülesande täidab, sõltub hariduspoliitilistest valikutest. Muu hulgas on lubatud organiseerida koolides õppetöö ka mitmes vahetuses," märkis Madise.

Õiguskantsler tõi välja, et sotsiaalministri määruse kohaselt võib võib õppetööd korraldada kahes vahetuses, kui koolis ei jätku ühes vahetuses piisaval arvul õpilaskohti. "Samamoodi kuulub poliitiliste valikute hulka moodulklasside soetamine, mida pole vanematel õigus otseselt nõuda," tõdes Madise. Seega pole Tartu linna otsus õiguslikust seisukohast lähtudes vale.

Kuigi kahes vahetuses õppe korraldamine on lubatud, tuleb linnal õiguskantsleri kinnitusel arvestada ka teises vahetuses õppimisega kaasnevaid mõjusid perele ja lapsele. Näiteks tuleb hoolitseda selle eest, et ka teise vahetuse lapsed saaksid osaleda huviringide töös.
"Mõistagi ei pruugi kõigile vanematele ega lastele kahes vahetuses kooliskäimine sobida," tunnistas Madise.

Kohaliku omavalitsuse otsuste mõjutamiseks on Madise sõnul võimalik kasutada erinevaid survevahendeid, näiteks võib poliitilisi otsuseid mõjutada huvigruppide kaudu.