Õiguskantsler palus Laasi ja Toobali saadikupuutumatuse võtmise otsustamiseks lisamaterjale

 (27)
Priit Toobal
Priit ToobalFoto: Ilmar Saabas

Õiguskantsleri avalike suhete nõuniku Jaana Padriku sõnul palus õiguskantsler Indrek Teder riigi peaprokuröril lisaks taotlusele teha ettepanek riigikogu liikmetelt Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt ära võtta saadikupuutumatus saata ka antud kriminaalasja toimik.

"Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt tutvub õiguskantsler vajaduse korral kriminaaltoimiku materjaliga. Sellest lähtuvalt palus Teder riigi peaprokuröril lisaks taotlusele saata õiguskantslerile ka kriminaalasja toimik, mis on õiguskantsleri kantseleisse saabunud," ütles Padrik Delfile.

Õiguskantsleri nõunik lisas, et Teder on praeguses faasis tutvumas toimikuga ning kujundamas oma seisukohta, milleks tal on seadusest tulenevalt aega üks kuu alates riigiprokuratuuri taotlusest.

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas 7. septembril õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks.

Riigiprokuratuur soovib esitada riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises.

Kahtlustuse all on, et nad kallutasid Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi meilikontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad.

Lisaks soovib riigiprokuratuur esitada süüdistuse Priit Toobalile dokumendi võltsimises karistusseadustiku paragrahvi 344 lg 1 järgi selles, et ta võltsis viite Eesti Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitteasetleidnud sularahaannetusi kokku summas 11 030,28 eurot.