Õiguskantsler: õpilaste spordipäeva tulemusi ei peaks avaldama

 (206)
Koolidirektor: õpilased näevad üksteise sooritust niikuinii
Teatejooks Tammsaare pargis. Pilt on illustratiivne.
Teatejooks Tammsaare pargis. Pilt on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul peaks hoiduma kooli spordipäeval osalenud õpilaste tulemuste nimelisest avaldamisest. Selline info võib saada kiusamise ajendiks ja tingida halva kohtlemise.

Madise vastas koolipsühholoogi saadetud kirjale, milles küsiti, kas kooli spordipäeval osalenud õpilaste tulemuse nimeline avaldamine on lubatud. Õiguskantsleri sõnul on seadusega keelatud laste tervist, erivajadust, õppeedukust, käitumist, arengut, koduseid olusid jm isiklikku kirjeldavate andmete sattumine kõrvaliste isikute kätte. Selline info võib saada kiusamise ajendiks ja tingida halva kohtlemise, nentis Madise.

"Laste edasijõudmist ja õppeedukust peegeldavad andmed on õpilase isikuandmed, millele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt õpilase eraelu puutumatust. Seetõttu peab kool tunnistama hinnetega seotud teabe asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks," sõnas Madise.

"Kuna spordipäev on kehalise kasvatuse osa, tuleks spordipäeva tulemuste avaldamisse suhtuda samamoodi nagu ülejäänud õppetöö tulemuste avaldamisse," lisas ta.

Õpilase hindeid ja muud edasijõudmisega seotud infot on Madise sõnul õigus teada vaid lapsel ja tema vanemal või eestkostjal. Õpilane võib aga alates 18. eluaastast keelata oma hinnete avaldamise ka oma vanematele või eestkostjale.

"Kool peab hoolitsema selle eest, et kõrvalistel isikutel ei oleks võimalik õpilase õpitulemuste ja muude isiklike andmetega tutvuda. Kõrvalised isikud on näiteks ka kaasõpilased ja nende vanemad, tugispetsialistid ning õpetajad, kes ei ole hindamise ja õpilase arendamisega seotud," ütles Madise.

Seotud lood:

Õiguskantsler tõi välja, et siiski on oluline õpilaste edusamme tunnustada ning spordis tugevate õpilaste esiletoomine on sama tähtis kui teistes õppeainetes tublide tunnustamine. "Seetõttu võiks kool leida võimaluse tunnustada spordipäeva parimaid," sõnas ta.

Direktor: õpilased näevad üksteise sooritust niikuinii

Miina Härma gümnaasiumi pikaajaline direktor Ene Tannberg ütles, et tema hinnangul pole probleem, et õpilased nimeliselt tulemustest teadlikud on, sest nii spordipäeval kui ka erinevates ainetundides näevad nad üksteise sooritust niikuinii. "Kooli spordipäev ei ole aga selline ettevõtmine, mille tulemusi peaks näiteks koolis stendil või Facebookis presenteerima," ütles ta.

"Matemaatika kontrolltöö hindeid ei panda ju samuti niimoodi üles. Minu jaoks on need samaväärsed," lisas direktor.

Miina Härma gümnaasiumis on kevadel orienteerumispäev, mille tulemused on nähtavad vaid kehalise kasvatuse õpetajatele. "Lapsed ise tahavad alati teada, mis nende ja teiste aeg oli. See on sportlik hasart ja kui me keelaks igasuguse tulemuste avaldamise, siis ei tohiks üldse võistlusi korraldada," nentis Tannberg.

Direktori sõnul otsustab nende koolis iga õpetaja ise, kas ja kuidas ta ainetundides õpilastele nende tulemusi ütleb. "Kui ma õpetaja olin, siis ütlesin klassi ees, kui palju oli erinevaid hindeid protsentuaalselt, mitte nimeliselt," ütles ta. Tannberg tõi aga sarnaselt õiguskantslerile välja, et oluline on õpilaste edusamme tunnustada. "Kui tahta kedagi klassi ees eriliselt esile tõsta, näiteks tema vastused ette lugeda, siis võiks muidugi enne õpilaselt küsida, mis ta sellest arvab. Minu kogemuse põhjal on nad alati rõõmsad ja selle vastu pole neil midagi," sõnas direktor.