Õiguskantsler manitseb omavalitsusi tagama ka puuetega inimestele võimaluse valimisjaoskonnas hääletada

 (14)
15. oktoober 2017. KOVi valimised
Pilt on illustreerivFoto: Karin Kaljuläte

Õiguskantsler Ülle Madise saatis kohalikele omavalitsustele pöördumise, milles manitseb neid tagama ka puuetega inimestele võimaluse valimisjaoskonnas hääletada.

Madise toonitas oma pöördumises, et avalikul võimul, sealhulgas kohalikul omavalitsusel, lasub muu hulgas kohustus hoolitseda selle eest, et kõik valijad, teiste hulgas ka puuetega inimesed, saaksid teostada oma poliitilisi õigusi võrdsetel alustel. "See tähendab, et hääletusprotseduurid, -vahendid, -materjalid ja -jaoskonnad oleksid puuetega inimeste vajadustele kohandatud, neile sobilikud, juurdepääsetavad, lihtsalt mõistetavad ja kasutatavad."

Õiguskantsler tõdes, et tunnustades omavalitsuste pingutusi erivajadustega inimeste huvidega arvestamisel on valimisjaoskondadele ligipääsuga jätkuvalt probleeme ja sama kehtib ka valimistesse puutuva informatsiooni kättesaadavuse kohta. Probleemile on tema kinnitusel viidanud Eesti Puuetega Inimeste Koda 2018. aastal koostatud puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportis. "Puuetega inimestel ei ole alati võimalust otsustada valimisviisi üle, vaid nad on sunnitud kas ehääletama või hääletamiskasti koju kutsuma," nendib raport.

"Selleks, et puuetega inimesed saaksid iseseisvalt ja täielikult osaleda kõigis eluvaldkondades, tuleb neile teistega võrdsetel alustel võimaldada ligipääs füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusele," rõhutas Madise.

Seotud lood:

Eesti ratifitseeris puuetega inimeste õiguste konventsiooni 2012. aastal, võttes sellega kohustuse kaitsta ja tagada puuetega inimeste õigusi ning edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu. 1. jaanuarist hakkab õiguskantsler täitma konventsioonis ette nähtud puuetega inimeste õiguste kaitse ja edendamise ülesandeid. Tänavu juunikuus riigikogus vastu võetud õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus paneb õiguskantslerile ühtlasi kohustuse teha konventsiooni
rakendamise üle järelevalvet.

Vabariigi President kuulutas 1. detsembril välja riigikogu järgmise koosseisu valimised, mis toimuvad 3. märtsil, eelvalimistega tehakse algust veebruari lõpus. "Sellest tulenevalt palun Teil ja kohalikus omavalitsuses valimiste korraldamise eest vastutavatel ametnikel valimisjaoskonna asukohta määrates pöörata kindlasti tähelepanu sellele, et ka puuetega inimesed saaksid takistusteta ja tarbetu lisavaevata hääletamisruumi siseneda ja hääletada," ütles Madise.