Õiguskantsler jälgib uue jahiseaduse koostamist

 (5)
Õiguskantsler jälgib uue jahiseaduse koostamist
Päevaleht/Pressifoto, Terje Lepp

Erametsaliit tunneb muret vana jahiseaduse pärast, millega maaomanikult on võetud õigus otsustada, kes tema maa peal jahti peab. Õiguskantsler Indrek Teder kinnitas liidule, et uus jahiseadus on valmimas ning õiguskantsler jälgib selle vastamist põhiseadusele.

Eile vastas õiguskantsler Eesti Erametsaliidu 25. juulil saadetud kirjale, milles maaomanike esindajad palusid kontrollida praeguse jahiseaduse kooskõla põhiseadusliku õigusega, mille kohaselt igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada, kui see ei ole vastuolus üldiste huvidega.

Erametsaliidu hinnangul on kehtiva jahiseadusega võetud maaomanikult õigus otsustada, kes tema maadel jahipidamist korraldab ja seega puudub Eesti maaomanikul oma vara (kinnisasja) kasutamise õigus.

Oma kirjas metsaomanike esindajatele andis õiguskantsler Indrek Teder teada, et ei pea otstarbekaks vanale seadusele hinnangut anda, sest näeb igati ootuspärasena uue seaduse rakendamist ja tänastele valupunktidele põhiseadusega kooskõlas lahenduste loomist.

„Keskkonnaministeeriumis on väljatöötamisel uus jahiseaduse eelnõu ning nii eelnõust kui ka selle seletuskirjast selgub, et koostajad on mitmele EEML tõstatatud probleemile eelnõu välja töötamise käigus juba tähelepanu pööranud,“ selgitas õiguskantsler.

Ta lisas, et kavatseb tähelepanelikult jälgida uue jahiseaduse eelnõu edasise menetlemise käiku ja vajadusel alustada menetlust ka omal algatusel, et tuvastada uue jahiseaduse võimalikke vastuolusid põhiseaduse või seadustega.