Õhuväeülem: Ämaris viibiva USA üksuse ülema silmad särasid rõõmust

 (139)
Lennuväe ühisõppus
Jaak TarienFoto: Andres Putting

Paar päeva tagasi eestlaste rassistlike rünnakute pärast häbi tundnud õhuväe ülema Jaak Tarieni sõnul on Eestis viibivad NATO sõdurid meeldivalt üllatunud, kui avatult tegeleb siinne ühiskond ülitundliku rassismiprobleemiga.

"Täna on hea päev. Kohtusin Ämaris õppusel viibiva USA eskadrilli ülemaga ja mehel silmad särasid," kirjutab Tarien Facebookis. "Ta oli äsja oma üksusele rääkinud Eesti inimeste ja riigi toetusest neile. Vähem kui 24 tunni jooksul probleemi tõstatumisest ütlesid parlamendi liikmed, ministrid ja ka peaminister välja, et rassismil ei ole Eestis kohta. Lai avalik toetus sotsiaalmeedias on muljetavaldav ning südantsoojendav."

Loomulikult saavad meie liitlased aru, et kogu Euroopa on äkiliselt puhkenud pagulaskriisist pingetes ning mõnede inimeste puhul viib see kahetsusväärsete tegudeni, tõdes Tarien. Eesti inimeste ja riigi tugevat toetust näinud liitlased teavad nüüd, et nad on siin teretulnud ning tervitatud. Üksikute inimeste isoleeritud põlastusväärsed teod on üheselt hukka mõistetud ja saavad nii olema ka tulevikus, rõhutab ta.

Ameerika on tegelenud rassilise diskrimineerimise probleemiga aastakümneid. Meie külalistele avaldab suurt muljet see, kui avatult, küpselt ja tasakaalukalt Eesti ühiskond äkiliselt esilekerkinud väga tundliku probleemiga tegeleb, kirjutas õhuväe ülem.

"Kui minu eelmine seisukohavõtt oma väga terava sõnastusega kedagi solvas, siis tahan siinkohal selgelt öelda: ma ei kutsunud ei sõnades ega kontekstis üles tundma kollektiivset süütunnet ega häbi. Ma ei öelnud, et eestlased on halvad. Näitasin oma isiklikku nördimust ja häbi mõnede inimeste põlastusväärsete tegude pärast ning mõistsin üheselt hukka igasuguse rassismi."

Seotud lood:

"Rõõm on lugeda selliseid kirju Rakvere-Tapa kandist, mis ütlevad, et ei kavatsegi häbi tunda – meil siin on kõik ameeriklased omad poisid-tüdrukud. Suurepärane! Kui keegi tunneb, et tema elu on tänu liitlaste siinolekule turvalisem, siis näidakem seda tavalise, lihtsa inimestevahelise sõprusega. Astugem sõdurile ligi, näidakem siirast huvi tema elu ja mõtete vastu, ning öelgem lihtsalt: “Aitäh!”"

Õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien kirjutas paar päeva tagasi Facebookis, et tal on häbi kaasmaalaste pärast, kes solvavad Eesti riigi iseseisvust kaitsma tulnud teise nahavärviga NATO sõdureid.
Tarieni sõnul ütles USA õhuväe eskadrilli ülem, et liitlased, kelle nahavärv on kohalike omast veidigi erinev, peavad Tallinnas tihti verbaalseid ja vahel ka füüsilisi rünnakuid taluma.