Ohutusjuurdluse asutused asuvad hindama Estonia huku kohta ilmnenud uut informatsiooni

 (50)
Parvlaev Estonia
Parvlaev Estonia

Ohutusjuurdluse keskus algatab hindamise, mille eesmärk on välja selgitada, kas uue informatsiooni valguses on vaja senised leiud Estonia huku põhjuste osas ümber hinnata ja juhtumi osas uus juurdlus läbi viia.

28. septembril avalikustati Rootsi dokumentaalsarjas "Estonia - leid, mis muutis kõike" videosalvestus, mis näitab, et Estonia vrakis on mitmemeetrine auk. Ohutusjuurdluse keskus otsustas seetõttu algatada uue informatsiooni suhtes esialgse hindamise. Rootsi ja Soome ohutusjuurdluse asutused on nõustunud selles oma Eesti kolleege abistama.

Hindamise eesmärk on hinnata, kas uue informatsiooni valguses on vaja õnnetuse uurimise ühiskomisjoni (JAIC) leiud m/l Estonia õnnetuse põhjuste osas ümber hinnata ning juhtumi suhtes läbi viia edasist juurdlust. Selleks analüüsitakse ja kõrvutatakse uut faktilist informatsiooni 1997. aastal avaldatud ühiskomisjoni aruandega.

Esialgne hindamine viiakse läbi Eesti, Soome ja Rootsi vahelise 1994. aastal sõlmitud hauarahukokkuleppe raamistikus ning kooskõlas kolme riigi seadustega.