Ohtlik olukord Tallinna sadamas: suure reisilaeva ja terminalide lähedal laevatanklas süttisid kütusekanistrid

 (32)
Kaart!
Kütus
KütusekanistridFoto: Priit Simson

Oktoobri keskel toimus Tallinna sadamas intsident, kus vaid paarsada meetrit suurest reisilaevast ja mõnikümmend meetrit reisijate terminalist eemal olevas tanklas süttisid paadi tankimisel bensiinikanistrid.

Delfile saadetud anonüümse vihje kohaselt oli Tallinna Sadamas oktoobris olukord, kus vaid 40 meetrit reisiterminalidest ja umbes sama kaugel lähima reisilaeva seisukohast oleks äärepealt plahvatanud bensiinijaam.

Detailses vihjes kirjeldati, kuidas oktoobri kuu viimasel nädalal käis jahisadama ülem TS-ile kuuluvat kaatrit veest välja võtmas. Enne väljatõstmist otsustas ta millegipärast kaatrit ja mitut kanistrit tankida.

"Midagi ta seal siis toimetas ja ju siis tal läks kütust üle kusagilt ning ta korjas seda lappidega kokku. Peale kokkukorjamist viskas lapid aga bensiinikanistreid täis kaatri kuumale mootorile ja toimus süttimine. Läbi ime suudeti põleng kustutada ja seda tänu neile, kes lähedal asusid ja appi tulid," seisis vihjes.

Kuna Tallinna Sadama bensiinijaamas on palju kütust ning see asetseb vaid ligi 40 meetri kaugusel reisijate B-terminalist ja umbes 100 meetri kaugusel esimestest Tallinki laeva kaikohast (vt kaarti), siis oleks see plahvatus võinud lõppeda vägagi traagiliselt.

Seotud lood:

Tallinna Sadama sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmus kommenteeris Delfile, et 12. oktoobril 2016. toimus tõepoolest Vanasadamas asuvas väikelaevade punkerdamiseks mõeldud tanklas sadamale kuuluva mootorpaadi ALUNAUT A8 RIB pardale olevatesse kanistritesse kütuse tankimisel intsident, mille käigus diiselkütusel töötava rooliruumi soojendussüsteemi väljalasketorust välja paiskunud sädemed süütasid kütusekanistrid, milles oli kokku hinnanguliselt 8-9 liitrit kütust.

"Laevajuht viskas põlevad kanistrid üle parda vette ning püüdis tuld pulberkustutiga kustutada," kirjeldas Lõhmus.

Samal ajal käivitati ligi 200 meetri kaugusel kai ääres seisnud reisilaeva Viking XPRS vahiohvitseri vastava info alusel ka Vanasadama ohuplaanis taolise intsidendi lahendamiseks ettenähtud tegevused.

"Sündmuskohale saadeti selle vahetus läheduses asuvad abijõud korjelaevalt Piiber ja m/l Karu, kelle abiga kanistrid ca 7 minutiga kustutati," lisas Lõhmus.

Tallinna sadama esindaja sõnul küsiti antud juhtumiga seoses mootorpaadi rooliruumi soojendussüsteemi tehnilise seisukorra hindamiseks ka ekspertarvamust, mille alusel kaalutakse hetkel soojendussüsteemi võimalikku ümberehitust.

"Oleme ettevõtte siseselt viinud antud juhtumi osas läbi põhjaliku uurimise ning paigaldanud tanklasse ka täiendavalt ohumärgistust. Mööname, et tegu oli õnneliku õnnetusega, kus peaosa mängis inimlik eksimus. Samas ei ole sarnastel juhtudel vähetähtis sadama töötajate operatiivne ja oskuslik käitumine, mille osas me puudujääke ei tuvastanud," rääkis Lõhmus.

RIB (rescue inflatable boat) tüüpi mootorpaat on soetatud 2014 aastal ning ehitatud Saaremaal firmas Alunaut OÜ. Paat on sadama sõnul vajalik Vanasadama akvatooriumil ja reidil veeohutuse tagamiseks sealhulgas inimeste päästmiseks veest.