Nukuteatri nõukogu esimees: ministeeriumi auditis on numbritega manipuleeritud

 (82)
Nukuteatri nõukogu esimees: ministeeriumi auditis on numbritega manipuleeritud
Jaan PuusaagFoto: Terje Lepp, Eesti Päevaleht

Nukuteatri nõukogu esimees Jaan Puusaag ütles Delfile, et kultuuriministeeriumi täna avalikustatud nukuteatri finantsseisu auditis on numbritega manipuleeritud ja nii paistab kogu sõu olevat isiklik kättemaks.

Puusaagi sõnul on kõige kahetsusväärsem, et auditi avaldamiseks valiti aeg, kus nii nukuteatri direktor kui ka nõukogu esimees on koos perega Eestist ära puhkusel ja nii on võetud neilt ära võimalus auditi järeldusi omalt poolt kommenteerida.

Nõukogu esimehe kinnitusel pole auditis millegi uuega välja tuldud. „Numbrid on endiselt eksitavad ja valesti esitatud. Tegelikult manipuleeritakse ja küsimus on, milleks seda vaja on. Mulle on kinnitatud, et eesmärk pole (teatrijuht Meelis – toim) Paid kohalt kangutada. Kui see pole eesmärk, siis milleks on vaja sellega välja tulla. Kui see on eesmärk, siis miks seda on vaja niimoodi teha. Minule kui nõukogu esimehele on see täiesti arusaamatu,” imestab Puusaag.

Miinus on esitatud tegelikust suuremana

Auditi kokkuvõttes on öeldud, et teatri puudujääk möödunud aasta lõpu seisuga oli 349 000 eurot. Puusaag kinnitab, et miinus pole nii suur.

„Me ei eita, et nukuteatril on olnud kohustusi rohkem kui võimalusi teatri ületuleku hetkel sihtasutuseks. Varem on olnud kulutusi, millel pole katet olnud – see miinus on olnud, seda me ei eita, aga see ei ole kaugeltki nii suur, nagu seda välja üritatakse näidata,” kinnitas Puusaag.

Seotud lood:

Puusaag selgitas, et kuigi negatiivsena on välja toodud ka piletitulu, siis see on põhjendamatu. „Kohustus on anda etendusi ettemüüdud piletite osas. See kohustus pole enam kohustus sellest hetkest, kui on etendus ära antud. Tänavuste etenduste eest saadud piletitulu 140 000 eurot panevad nad samasse ritta maksmata arvetega. Tegelikult on see kohustus anda etendusi.”

Auditis tuuakse etteheitena välja tänavuste etenduste piletitulu kasutamist varasemate etenduste kulude katmiseks, samas on teatrites osa etendusi tulusamad ja need aitavad ka teiste etenduste kulusid katta. „Kõikides teatrites täpselt nii käivadki rahavoogude planeerimised: on suuretendused, millega kaetakse... ega rahal ei ole nime küljes,” märkis Puusaag.

„Kui vaatame kahe kuu pärast teatri majandusseisu, siis see on suure tõenäosusega oluliselt erinev praegusest. Teatri hooaeg lõpeb maikuuga ja kaks kuud enne hooaja lõppu on see aeg, kus raha n-ö koju tuleb,” ütles Puusaag ja avaldas lootust, et hooaja lõpus enam puudujääki pole.

Meelevaldsed tõlgendused kui isiklik kättemaks

„Kantsler (Paavo Nõgene – toim) üritab minu meelest midagi tõestada või on tegu isikliku kättemaksuga,” rääkis Puusaag. Kuid kuuldes ministeeriumi teates olnud lauset „Puudused olid ennekõike seotud juhtimisotsustega” oli Puusaag juba üsna veendunud: „See on tegelikult siis ikka otsene kättemaksurünnak Paile.”

Samas audit Puusaagi hinnangul sellist tulemust ei toonud, nagu auditit tegema asudes saavutada loodeti. „Eesmärk oli vaadata, kas raha on kasutatud sihipäraselt, kas on olnud korruptsiooni. Kuna midagi sellist ei leitud, siis tundubki, et on üritatud olemasolevaid asju näidata sellises valguses. Kui vaatame välisaudiitorite auditit, siis seal ei leitud ühtegi sellist puudust. Meelevaldsed tõlgendused on puhtalt ministeeriumi siseauditoori leiutis, ehk siis seda, mida otsima mindi, ei leitud.”

Muu hulgas peab Puusaag kummaliseks, et auditit tehes ja kajastades püütakse nõukogust mööda minna, kuna hetkel on tegu sihtasutusega, mida juhib justnimelt nõukogu. „Üritatakse jätkuvalt käituda, nagu oleks tegu riigiasutusega. Varem oli küll riiklik teater, aga sihtasutus on selle järglane ja pole võimalik seda käsitleda eraldi, kui kogu organisatsioon ja juht on sama.”

Teatrikohvikuga tulu ei teeni

Ministeerium teatas auditit kokkuvõtvas pressiteates, et kohvikut pidava Profood Ivest OÜ-ga pole lepingut ja nood pole tasunud üüri ega kommunaalteenuste eest, nii et riigil on jäänud tulu saamata ja teater on ise pidanud kommunaalide näol maksma kulude eest, millega ta pole seotud.

„Teatri kohvik asub üldkasutatavas koridoris, see on kolmest uksest läbikäidav, seda ei ole võimalik eraldada, seda ruumi ei köeta ega valgustata eraldi ehk selle ruumi ülalpidamiseks ei tehta eraldi kulutusi,” ütles Puusaag kommunaalkulusid kommenteerides.

„Teisest küljest on see lastele suunatud kohvik, kus ei müüda alkoholi, mis on enne etendust tund aega lahti ja pärast etendust pannakse kinni – sellega pole võimalik kasumis olla. Teater on varem pidanud kohvikut ise, kuid miinus läks nii suureks, et see lõpetatati ära,” rõhutas Puusaag.

„Teater peab pakkuma elamust, ta peab pakkuma ka kohvikuteenust. Ühest küljest teater kahju pole saanud ja kohvikuteenus on tagatud, kuid kas oleks võimalik seal renditulu kelleltki saada? Hetkel oleme pigem kahtleval seisukohal, sest veebruarikuust on käinud konkurss uue operaatori leidmiseks, kuid pole leitud mitte kedagi, kes oleks tahtnud sinna tulla.”

Autoritasusid lepinguga makstud 93 juhul

Veel heitis ministeerium oma auditis ette, et osa autorilepinguid on puudu ja autoritasud maksmata. „2012 maksis nukuteater 93 juhul etendustega seotud autoritasusid lepinguga välja. Ühes etenduses oli üks Jaan Pehki laul, mille eest ei olnud makstud. Ma ei tea, kas oli kokkulepe autoriga. Kui see on probleem, siis makstakse ära,” kinnitas Puusaag.

„Puhhi etenduse puhul me teame, et tegelikult ei olnud tegu klassikalise Puhhi etendusega, vaid on siiani vaieldav, kui palju kasutati autori teksti. Kuna selle eest vastutav lavastaja astus sellepärast tagasi ja see käis ajakirjandusest nii palju läbi, siis seda auditis uuesti süüdistada...” leiab Puusaag, et nõnda on autoritasude mittemaksmist utreeritud.

Ette heideti ka Austraalia reisi, mille kulu oli auditi kokkuvõtte järgi 17 000 eurot. Puusaag rõhutab, et seda reisi toetas kultuurkapital ja samuti kohalikud väliseestlased ning teatri kanda jäänud kuluna pole nimetatud summa pole kohe kindlasti õige. „Teater maksis omalt poolt ainult päevarahad.”

Ministeeriumi eesmärk jääb arusaamatuks

„Ma ei saa aru, mida ministeerium taotleb. Praegusel juhul on teatridirektor teinud ettepaneku nõukogu erakorralise koosoleku kokku kutsumiseks. Kui eesmärk on Pai tagasi kutsuda, siis seda tehakse, aga jällegi on küsimus, miks seda on vaja selliselt teha, pressikonverents kokku kutsuda ja selliselt seda näitada, ja eriti veel ebaadekvaatsetele faktidele tuginedes,” sõnas Puusaag.

„Auditi järeldused saadeti esmaspäeva õhtul kell neli nukuteatrisse klausliga, et on keelatud näidata seda nõukogule. Nõukogu liikmed said alles paari tunni eest auditi järeldused kätte. Samuti teades, et nukuteatri juht on puhkusel, saadeti see esmaspäeva õhtul teatrisse korraldusega järgmise päeva hommikul kella kümneks vastata. Täiesti käsitlematu minu jaoks, milleks on vaja neid asju niimoodi ajada.”