Noortevaldkonna organisatsioonid LGBT+ noorte tagakiusamisest: ähvardused on kasvanud üle igasuguse piiri


Noortevaldkonna organisatsioonid LGBT+ noorte tagakiusamisest: ähvardused on kasvanud üle igasuguse piiri
Foto: Eero Vabamägi

Noortevaldkonna organisatsioonid tegid LGBT+ noorte ja noorsootöötajate tagakiusamise pärast avalduse, kus toovad välja, et tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas.

Avalduses meenutatakse, et täna õhtul pidi Tartu noortekeskuses Lille Majas toimuma LGBT+ noortele ja teistele huvilistele avatud teemaõhtu arutlemaks mitmekesisuse üle ühiskonnas. Ent selle taustal hakkasid vastased kutsuma üles meeleavalduseks. "Nüüdseks on vastuseis ja ähvardused kasvanud üle igasuguse piiri – täna saame meediast juba lugeda, kuidas üks meeleavalduses osaleja on lubanud noortekeskuse põlemagi panna. Kas noortekeskus, mis peaks olema turvaline keskkond kõikidele noortele, on muutumas osade täiskasvanud inimeste kiusu ajel kardetud paigaks, kus nii lapsed kui ka nende vanemad peavad nüüdsest muret tundma oma elu ja turvalisuse pärast," küsivad organisatsioonid. Muude vaenulike aktsioonide hulgas on Tartu teemaõhtu toimumise avaldamisest alates kohalikke noorsootöötajaid ähvardatud ning internetis on avaldatud etteheitvaid artikleid noorsootöötajate fotodega.

Teemaõhtu siiski ära ei jää, kuid noorte heaolu ja turvalisust silmas pidades leiti selleks uus toimumiskoht.

"Noorsootöötajad lähtuvad oma töös noorsootöö kutse-eetikast, nad on sallivad ja austavad erinevusi ning innustavad ka noori vastastikusele lugupidamisele, mõistmisele ja empaatiale. Noorsootöötaja ei alaväärista oma käitumisega ühegi noore arvamust tema vanusest, soost, rahvusest, religioonist, võimetest, isikuomadustest või muudest asjaoludest tingituna. Need väärtused on ühtlasi osa meie seadusruumist ja on ühiskonnas kokku lepitud," märgivad organisatsioonid.

Seotud lood:

"Ühiskonnas juba pikemat aega toimuv vähemusrühmi halvustav ja kiusav kohtlemine on pannud Eesti noortevaldkonna organisatsioone tõsiselt muret tundma inimlikkuse, headuse, viisakuse ja lugupidava käitumise kadumise pärast ühiskonnas. Näeme kahetsusega, et täiskasvanute eestvedamisel, sh poliitikute ja haridusametnike vaikival pealtvaatamisel korraldatakse üritusi, avaldatakse sõnavõtte ning sõna otseses mõttes ähvardatakse ja kiusatakse taga noori kindlate tunnuste, olgu selleks nahavärv, seksuaalne orientatsioon, maailmavaade vms alusel. Lisaks sellele on jõutud ka noortega töötavate professionaalide – noorsootöötajate, psühholoogide, õpetajate – kiusamiseni. Lisaks on viimastel kuudel meedias avaldatud negatiivseid sõnavõtte peaasjalikult LGBT ühingu ja nende tegevuste vastu, mis on tagajalgadele ajanud kogu kolmanda sektori. Kuhu edasi?"

Lisatakse, et kolmas sektor on tõestanud end kui kodanikke ühendav, kogukondi kaasav ning ühiskonnale lisandväärtust loov osa ühiskonnast. "Teatavate ideoloogiliste kaalutluste tõttu on paratamatult jäänud kõlama sõnum, et kuna ühe mittetulundusühingu tegevus ei vasta osade otsustajate maailmavaatelistele põhimõtetele, peaks justkui kahtluse alla seadma kogu kolmanda sektori tegevuse. Selline suhtumine ei ole kuidagi kohane ning antud olukorrale vaikiva nõusoleku andmisega anname alla igasugusele lugupidava suhtumise tavadele. Möödas on need ajad, kus pigistame silmad kinni ja “elame üle”. Tribüünidel istumine ja etendusele kaasa elamine võib viia kodanikuühiskonna väljasuretamiseni."

Allakirjutanud noortevaldkonna organisatsioonid tunnustavad kõiki noorsootöötajaid ning teisi noortega töötavaid inimesi julguse eest seista üldinimlike väärtuste eest ning käsitleda tundlikke teemasid, mis ühelt poolt aitavad noortel olla need, kes nad on, ning teisalt tõstavad teadlikkust noorte hulgas erinevuste osas, kasvatavad lugupidamist teiste inimeste suhtes – selleks, et kõigil oleks Eestis hea elada.

Avaldusele kirjutasid alla: Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, SA Archimedese noorteagentuur.