Noortejõukude probleemiga hakkab tegelema eraldi töögrupp ja sellesse panustatakse täiendavalt neli miljonit eurot

 (66)
Pressikonverents noorte vagivalla teemal
Justiitsministeeriumis toimus täna ümarlaud, et arutada vägivaldsete noortekampade probleemi TallinnasFoto: Priit Simson

Justiitsministeeriumis toimunud ümarlaual moodustati probleemiga tegelemiseks töögrupp. Samuti suunatakse alaealiste õigusrikkumiste vähendamise programmidesse täiendavalt neli miljonit eurot.

Täna justiitsministeeriumis toimunud noortekampade ohjeldamist arutanud ümarlaual andsid menetlejad ja sotsiaal- ning haridusvaldkonna eksperdid ülevaate kitsaskohtadest ja senistest tegevustest alaealiste kuritegevuse tõkestamisel ning tegid omapoolsed ettepanekud võimalikeks lahendusteks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et riik peab ennast selles küsimuses jõulisemalt kehtestama – seda nii avalikes kohtades korra tagamisel, süüdlaste vastutusele võtmisel kui ka sotsiaalprogrammides süülise tegevuse ennetamisel.

„Ehkki noortekampade näol ei ole tegemist massilise probleemiga, on oluline, et ühiskond ei tunneks end ohustatuna. Ümarlaualt koorus selge ülesanne luua koostöö tõhustamiseks nn probleemsete noortega tegelemise keskus, kus linna, prokuratuuri, noorsoopolitsei, kriminaalhooldajate ja lastekaitse esindajad saavad riskinoortele välja pakkuda individuaalseid mõjutusvahendeid ning parandada oluliselt infovahetust ka spetsialistide endi vahel,“ sõnas Reinsalu.

„On selge, et noorte korduvkuritegevuse vältimiseks peab menetlus muutuma kiiremaks, mõjutusvahendid tõhusamaks ning infovahetus oluliselt paremaks. Nii nagu on tähtis, et politsei tagaks avaliku korra ja vajadusel tõkestaks neid kampasi jõulisemalt, on oluline ka õige mõjutusvahendi leidmine ning sõltuvalt teo iseloomust ka vangistuse kohaldamise taotlemine.“

Seotud lood:

„Lisaks otsustati sarnaselt mullu Pärnus käivitatud lähisuhtevägivalla pilootprojektile käivitada projekt noorte õigusrikkumiste vältimiseks mõnes Tallinna piirkonnas. See aitab alaealisi puudutavat menetlust kiiremini läbi viia, noortekampade ohjamiseks sobivaid mõjutusvahendeid leida ning katsetada uusi meetmeid noorte kampade juhtimises,“ ütles Reinsalu. Ta lisas, et sügisest pannakse justiitsministeeriumi juhtimisel täiendavalt 4 miljonit eurot alaealiste õigusrikkumiste vähendamise programmidesse.

Ka siseminister Andres Anvelt sõnas, et esimese asjana tuleb kiiresti parandada infovahetust ja ametkondade vahelist koostööd. „Näiteks võiks noorsoopolitseinik ja lastekaitsetöötaja ühes ruumis töötada, et jätkuks töö noore inimesega, tema aitamise ja nõustamisega ka siis, kui ta juba on seaduse hammasrataste vahele sattunud," märkis Anvelt ja lisas, et praegu küll sellisel kujul koostööd ei ole, sellist süsteemi võiks Tallinnas seda proovida, et saada teada, palju on vaja ressursse.

„Samuti on olulised planeeritavad laste ja perede komisjonid, mis on kohaliku omavalitsuse võimalus kuulata ära ja lahendada oma inimeste probleeme. Sealtkaudu saaks ka riik tagasisidet, milliseid programme ja projekte on kõige rohkem inimestel vaja,“ möönis siseminister.

Noortekampade probleemi lahendamist jääb seirama justiitsministeeriumi eestveetav töögrupp.

Ümarlaual osalesid justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Harju maakohtu, Tallinna linna, prokuratuuri, politsei, sotsiaalkindlustusameti, Maarjamäe Hariduskolleegiumi ning Tartu ülikooli esindajad ja kriminaalhooldajad.