Noored väitlejad arutavad: kas teadlikul valijal peaks olema üks hääl rohkem?

 (86)
Valimised 2019
Valimised 2019Foto: Madis Veltman

Noorte Metsaülikool tahab noortele õpetada, et ka polariseerivate teemade üle saab konstruktiivselt arutleda.

Eesti parimad kooliõpilaste väitlusvõistkonnad peavad homme Tartu Tamme gümnaasiumis debatti küsimuse üle, kas neile inimestele peaks andma valimistel lisahääle, kes läbivad "teadliku valija eksami".

"Valimisõigus on miski, mis puudutab igat demokraatliku riigi kodanikku, kuna see meie võimalus riigi igapäevaelu kujundada ning kaitsta oma poliitilisi õigusi. Juba varem on tuliselt vaieldud selle üle, kas valimisiga tuleks langetada, kas lastega peredel peaks olema suurem häälte osakaal kui teistel, kas mittekodanikel peaks olema praegusest suurem hääleõigus jne," kommenteeris Juhan-Mart Salumäe, Noorte Metsaülikooli korraldaja.

Intrigeeriva teemapüstituse eesmärk on näidata noortele, et ka polariseerivate teemade üle on võimalik pidada konstruktiivset arutelu fakte painutamata. Debatt toimub keskkoolide väitlusformaadi reeglite järgi ning debatti hindab Eesti väitlusseltsi kohtunik, kes põhjendab publikule, kumb võistkond argumenteeris struktuuriliselt veenvamalt.

"Kui me aga vaatame seda, kuidas toimub väärinfo levik avalikus ruumis, siis märkame siin tihtipeale strateegiaid, kus eri osapooli püütakse teineteise suhtes vastandada. Seega on oluline küsida, kuidas toime tulla olukorras, kus on kaks väga selget osapoolt - idee toetajad ja vastased? Edukad saame me olla ennekõike siis, kui me suudame jääda konstruktiivseks ning valdame argumenteerimise baasoskusi," lisas Salumäe.

Noorte Metsaülikool on 2015. aastal ellu kutsutud võrgustik, mille eesmärgiks on edendada noorte seas arutelukultuuri. Koos ekspertidega diskuteeritakse teemade üle, mis klassiruumis ajapuuduse või oma sügavuse tõttu põhjalikumat käsitlemist ei leia. Tänavusel õppeaastal toimuvad üle Eesti üheksa Noorte Metsaülikooli loengut, mille läbivaks teemaks on väärinfo leviku tõkestamine. Loengute raames käsitletakse teemasid, mis aitavad väärinfo leviku tagamaid avada erinevate valdkondade ning perspektiivide kaudu.

Delfi ja Eesti Päevaleht on Noorte Metsaülikooli loengusarja toetaja.