Noored tarbivad uimasteid aasta-aastalt rohkem

 (52)
Noored tarbivad uimasteid aasta-aastalt rohkem
Scanpix

Illegaalsete uimastite tarvitamine on alates 1995. aastast pidevalt kasvanud - kui 1995. aastal oli mõnda illegaalset uimastit elu jooksul proovinud 15–16-aastaste kooliõpilaste osakaal seitse protsenti, siis 2011. aastal 32 protsenti, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringust "Uimastite tarvitamine koolinoorte seas".

Sama uuringu raport toob välja, et võrreldes 2007. aastaga ei ilmnenud 2011. aastal suurt kasvu illegaalsete uimastite tarvitamises, mis viitab kooliõpilaste uimastitarvitamise stabiliseerumisele.

Levinuim on kanep

Eri narkootikumidest oli noorte seas levinuim kanep. 2011. aasta uurimuse andmetel oli kanepit elu jooksul proovinud veerand õpilastest. Muud illegaalset uimastit peale marihuaana või hašiši oli tarvitanud 18 protsenti.

Teistest narkootikumidest olid noorte seas levinumad ilma arsti korralduseta tarvitatud rahustid või uinutid, mida oli proovinud kaheksa protsenti õpilastest.

Suhteliselt levinud oli inhalantidega katsetamine, mida oli elu jooksul proovinud 15 protsenti õpilastest. Popperi ja ecstasy’ga katsetamine ning pikemas ajalises lõikes amfetamiinide proovimine oli nelja aasta jooksul mõnevõrra vähenenud.

Poisid tarbivad rohkem

Enamik noortest piirdub eri narkootikumide ühe- või paarikordse proovimisega. Võrreldes tüdrukutega oli narkootikumidega katsetajaid arvukamalt poiste seas. Mõne illegaalse uimasti proovimist tunnistas 36 protsenti poistest ning 27 protsenti tüdrukutest.

Seotud lood:

Võrrelduna 2007. aastaga oli narkootikumidega katsetajate arv tüdrukute seas neli protsenti kasvanud, samas poiste seas ei olnud see näitaja oluliselt muutunud.

Vaadeldes enamiku uimastite esmatarbimise vanust, jäi see suurema osa ainete puhul vanusevahemikku 14–15 eluaastat. Inhalantide tarvitamist oli alustatud vanusevahemikus 13–14 eluaastat.

Positiivse tendentsina tuuakse uuringu raportis välja, et 2011. aasta uurimuse andmed näitavad narkootikumide kättesaadavuse vähenemist. Nii rahusteid/uinuteid, ecstasy’t, amfetamiine kui ka kanepitooteid pidas 2011. aastal kergesti kättesaadavaks väiksem hulk noori kui 2007. aastal.

Sagedamini puutuvad uimastitega kokku vene koolide poisid

Sarnaselt varasemate uuringutega olid illegaalseid uimasteid elu jooksul tarvitanud kõige sagedamini Ida-Virumaa 15–16-aastased noored. Samas võib öelda, et teiste regioonide vahelised erinevused illegaalsete uimastitega katsetamises olid 2011. aastal suhteliselt väiksed: umbes kolmandik koolinoortest on narkootikume proovinud Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis ning veidi vähem Lõuna-Eestis.

Illegaalsete narkootikumidega olid 2011. aastal kõige sagedamini katsetanud 15–16-aastased vene õppekeelega koolides õppivad poisid. Kõige vähem olid narkootilisi aineid proovinud eestikeelsetes koolides haridust omandavad tüdrukud.

Vene õppekeelega koolide õpilaste seas oli narkootikume proovinud noorte osakaal kasvanud, mis oli eriti märkimisväärne tüdrukute puhul. Kui tüdrukute osakaal oli kasvanud 17 protsenti, poiste hulgas oli kasv kümme protsenti.