Nõmme aktivistid lubavad linnavalitsuse ette viia 50 kotti prügi

 (90)
Nõmme aktivistid lubavad linnavalitsuse ette viia 50 kotti prügi
Algus on tehtud, täna viidi posu rämpsu jäätmekeskuse ette.Lugeja foto

Nõmme elanikud ei jäta prügikorralduse ümber tekkinud segast olukorda niisama hõõguma, vaid astutakse järgmised sammud. Ähvardatakse ka, et vajadusel viiakse linnavalitsuse ette 50 kotti segaolmejäätmeid.

Üks linlane kirjutas nõmmekate FB grupis, et saatis protestikirja Tallinna linnavalitsuse üldmeilile ning Arvo Sarapuu ja Taavi Aasa ametimeilidele. Ta toonitab, et tegu pole poliitiliselt suunatud aktsiooniga, vaid võitlusega oma puhta elukeskkonna eest. "Olukorras, kus täna keegi üksiknõmmekas viis oma jäätmed juba jäätmekeskuse ukse taha, peaks see kollektiivne pöördumine mõjuma motiveerivalt. Siin listis on hetkel võimalik saada kirja sisu ja tooni kohta 10 055 eriarvamust, aga hetkel läks see teele järgmises sõnastuses (Delfi avaldab kirja täismahus):

"Ametikohajärgselt korraldate Tallinna keskkonnaameti valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi, mille hulka kuulub ka jäätmekäitlus. Alates 1. märtsist 2017.a., mil rakendus Nõmmel nn korraldatud jäätmevedu, on selle "korraldamise" käigus tekkinud Teie vastutusvaldkonnas totaalne kaos, mille lõppu ei paista kuskil tulemas. Ilma jäätmeveoloata jäätmevedu alustanud AS Baltic Waste Management, mille väidetavaid seoseid Teiega uurivad tänasel päeval õiguskaitseorganid, tegevus on alates esimesest päevast olnud ebaprofessionaalne. Osadel Nõmme elanikel on 19.05.2017.a seisuga jäätmevedu jäänud teostamata juba kaks kuud, veograafikust kinnipidamist paljudes Nõmme piirkondades ei toimu.

Seotud lood:

On konkreetseid fakte, kus sorteeritud jäätmed veetakse ära segaprügina. Vedamata jäätmed haisevad kodude ümber ja kevadesooja koguvad ilmad võimendavad seda aina rohkem. Ettevõte on tarbijatele kättesaamatu ja kunstlikult tekitatud vahelülist, Tallinna jäätmekeskusest, millega meid sunniti ahistavatel tingimustel lepinguid sõlmima, adekvaatseid vastuseid ei saa, tegudest rääkimata. Selle asemel esitatakse hoopis ärajäänud vedude eest arveid. Seda loetelu võiks jätkata veel mitme lehekülje peal.
Olukord on muutunud Nõmme elanike jaoks väljakannatamatuks ja oleme sunnitud alustama tegevust kodanikualagatuse korras. Nõmme elanike hinnangul olete ametikohajärgselt tekkinud olukorras vastutav just Teie, hoolimata sellest, kas saamatu AS Baltic Waste Management on Teiega seotud või mitte. Nõmme elanikud, kes on Tallinna maksumaksjad ja seega ka Teile tööandjaks, nõuavad oma töötajalt alljärgnevat:

1. Tagada kiiremas korras Tallinna linna käes olevate vahenditega kõikide seni graafikujärgselt Nõmme piirkonnas äraviimata jäätmete äravedu hiljemalt 28. maiks 2017.a., kl 22.00.

2. Hankelepingu tühistamise korraldamist AS Baltic Waste Management- ga ja temalt jäätmeveo õiguse äravõtmist Nõmme piirkonnas Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 37 lg 1 p 4 ja p 5 alusel alusel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 30. juuniks 2017.a.

3. Kuni uue, edukaks kuulutatud, ausa ja läbipaistva hanke rakendumiseni, pöörduda tagasi vabaturu jäätmeveo juurde, tehes esmalt koostööpakkumine Nõmmel kogemust omavale AS Ragn Sellsile. Jäätmeveo seadusevastane üleandmine sisetehinguna AS Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusele ei ole aktsepteeritav. Eelmises punktis nimetatud tähtaeg on antud arvestusega, et vabaturutingimustel jäätmeveo alustamiseks jääks piisav puhveraeg uue vedajaga läbirääkimisteks ja viimasel oma tegevuse korraldamiseks.
4. Teie poolt avaliku vastuse esitamist hiljemalt 25. maiks 2017.a koos ajaliselt määratud tegevuskavaga, kuidas kavatsetakse tagada toimiv jäätmevedu Nõmmel.

Anname teada, et oma tegevustes ülalnimetatud tähtaegade eiramise korral on Nõmme elanikud otsustanud rakendada alljärgnevaid sanktsioone:
1. Tuua Tallinna linnavalitsuse ette hoiatusjäätmed koguses 50 kotti segaolmejäätmeid, mis on varustatud asjakohase kleebisega, kus nõutakse toimiva ja korruptsioonivaba jäätmeveo tagamist Nõmmel. Samaaegselt toimub seal ka asjakohane pikett, millest informeeritakse ajakirjandust.
2. Sama tegevus kordub, kui avalik vastus jääb tähtaegselt ilmumata või jäätmevedu antakse seadusega keelatud sisetehingu tulemusena üle AS Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusele.

3. Kui hoiatusjäätmete aktsioon jääb soovitud tulemuseta, siis sellele järgneb Nõmme elanike poolt korraldatud suuremahuline segaolmejäätmete vedu Tallinna linnavalitsuse ette, sest kuidagi on meil vaja ju oma jäätmetest lahti saada olukorras, kus omavalitsus ei ole oma kohustusi pika aja jooksul täitnud.

Leiame, et oleme käitunud heauskselt, andes Teile olukorra lahendamiseks mõistliku aja. Teie avalikku vastust ja konstruktiivseid tegusid oodates ja sadade Nõmme elanike volitusel."