Nõiapõletamine solvas ka ristikirikut

 (250)
Stseen filmist "Kristuse kannatus
Reuters/Scanpix

Eesti Luteri kiriku esindaja ei mõista maausuliste hiljutist halastamatut kriitikat kristlaste aadressil, kuivõrd Viru-Nigula skandaalne nõiapõletamine ei toimunud kiriku heakskiidul.

EELK Viru-Nigula koguduse juhatuse esimees Aadu Raudla toonitab selgitavas kirjas, et 2. mail toimunud õlenunukupõletamine Viru-Nigulas ei toimunud Luteri kiriku heakskiidul.

Kirikul on üritusega seost ainult nii palju, et Viru-Nigula pastoraadis asub valla muuseum. „Vald otsustas anda muuseumi SA Virumaa Muuseumid hallata. Kuna kogudus on hoone omanik, pidime ka meie oma nõusoleku andma ja lepingule alla kirjutama,” osutab Raudla.

„Mind informeeris ürituse toimumise ajast ja kohast vallavanema telefoni teel. Sõnagi ei olnud juttu mingist kuju põletamisest.”

Raudla saabus enda sõnul kohale kümme minutit enne ürituse algust. „Kohalikud inimesed juhtisid küll minu tähelepanu kavatsetava nõiapõletamise kohatusele, aga antud hetkel ei suutnud näha toimingu sügavamat tähendust.”

„Võtsin seda kui etendust, kuigi mitte just kõige õnnestunumat. Oleksin võinud korraldajatelt nõuda selle ära jätmist. Aga kuna ei näinud ei enda ega koguduse seotust selle üritusega — olin seal pigem kui külaline -, ei osanud nõuda selle ära jätmist või vähemalt lahkuda sealt. Kui siis kuju tõesti põlema pisteti, jõudis sündmuse tegelik olemus minuni.”

Raudla sõnul tundus see pigem Luteri kirikut halvustavana ja solvavana. „Igatahes oli see sellise alatooniga korraldatud. Kui siin kellelgi on põhjust solvuda, siis eelkõige kirikul ja meie kogudusel, kes me otsekui, selles kontekstis, nõiapõletajaid esindasime,” märgib ta.

„Takkajärgi võin öelda, et kui ma oleksin sellest kavatsusest varem teadnud, oleksin nõudnud selle ära jätmist või ei oleks üritusele üldse mitte läinud. Mul oli liiga vähe aega, et toimuma hakkavast õieti aru saada.”

Raudla sõnul on Maavalla Koja seisukohavõtt täiesti arusaamatu. „Luteri kirikul ei ole selle sündmuse organiseerimisega mingit pistmist.”

Mõne nädala eest esitas Eesti maausulisi ühendav Maavalla Koda kaitsepolitseiametile avalduse, milles palus välja selgitada, kas mai alguses Viru-Nigulas toimunud inimkuju põletamises on täheldatav kuriteo koosseis.

Maavalla Koda süüdistas, et SA Virumaa Muuseumid, EELK Viru-Nigula koguduse ja Viru-Nigula valla korraldatud tseremoonial elustati sümboolselt 366 aasta eest toimunud arvatav tulemõrv, mille ohvriks langes kohalik rahvaarst Kongla Ann.

“Kristlikku vägivaldset fundamentalismi manifesteeriva tseremoonia korraldamine riigi ja omavalitsuste asutatud sihtasutuse poolt koostöös luterliku kiriku kogudusega tekitab maausuliste hulgas erilist nördimust,” teatas Maavalla Koda.