NATO väed ja Eesti esimene jalaväebrigaad viivad Adaži treeningalal Lätis läbi suure integratsiooniõppuse Furious Axe

 (10)

Üle 1000 sõduri NATO lahingugrupist Eestis, kaasa arvatud sõdurid Eesti 1. jalaväebrigaadist, on asunud edukalt positsioonidele Adaži treeningalal Lätis, et viia läbi suur integratsiooniõppus, mis toimub 19.–23. oktoobrini.

Esmakordselt on käesolev Ühendkuningriigi ja Taani rotatsioon saanud võimaluse reisida väljapoole Eestit pärast planeerimist Eesti ning Läti võimude koostöös, mis tagab õppuse turvalise korraldamise vastavalt COVID-19 meetmetele. Praegune paiknemine Adažis jätkab eelmiste NATO lahingugrupi rotatsioonide traditsiooni, mis on andnud võimaluse kasutada Adaži treeningrajatiste eeliseid.

Õppuse Furious Axe käigus pöörleb taktikaline stsenaarium ümber kaitseoperatsioonide, üheskoos "opositsiooni vägedega", keda esindab Lätis baseeruv Kanada juhitud NATO lahingugrupp. Furious Axe on lõplikuks tõestuseks suutlikkusest ja valmisolekust sooritada kõiki operatsioone, integreerides täielikult Ühendkuningriigi liitlasvägede viienda jalaväepataljoni lahingugrupi 5 Rifles Taani partneriga Eesti esimeses jalaväebrigaadis.

Nädalapikkuse õppuse sisuks on jalaväebrigaadi suutlikkuse täisdemonstratsioon, sh raskerelvastus, jalaväe lahingsõidukid, suurtükivägi ja combat engineer masinad, mis on kinnituseks edukale koostalitusvõimele ja sidususele Eesti, Briti ning Taani vägede vahel, kes vastutavad Eesti kollektiivkaitse eest.

Seotud lood:

Kolonel Paul Clayton, NATO lahingugrupi ülem Eestis ütles, et ta on väga elevil, et enamik Eesti NATO lahingugrupist on Adažis kohal, sest see on esimene kord, kui Briti ja Taani vägede see sõjaväeosa on saanud reisida väljapoole Eestit. "Suurepärased live-fire alade võimalused panevad meie võimed proovile siin Adažis, näitavad meie vägede valmidust ja demonstreerivad meie pühendumust NATOle. Oleme ellu viinud hoolika planeerimise, koostöös Eesti ja Läti võimudega, et tagada vastavus COVID-19 meetmetele."

Õppust külastas Põhjadiviisi ülem

Täna külastasid 1. jalaväebrigaadi õppust Furious Axe Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen ja diviisi veebel staabiveebel Andreas Rebane.

"Ma olen väga rahul ja uhke selle üle, mida ma täna Adaži polügoonil nägin ja tegevustega, mida 1. jalaväebrigaadi ülem ja õppusel osalevate brigaadi üksuste ülemad on mulle tutvustanud. Usun, et just sellised õppused, kus pataljonid tegutsevad koos, viies ellu ühendrelvaliigi operatsioone, teevad meid tugevamaks. Sest päeva lõpuks ei ole üldse tähtis see, kui tugev on iga üksus omaette, vaid see, kui tugev on nende ühistegevuse sünergia," ütles Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen.

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahus Karus andis Põhjadiviisi ülemale ja veeblile nende külastuse käigus ülevaate õppuse eesmärkidest, õppuse juhtstaabi plaanidest ja sellest, kuidas on õppuse seni läinud ning millised on edasised plaanid.

1. jalaväebrigaadi õppus Furious Axe kestab Lätis Adaži polügoonil nädala lõpuni. Õppuse peamiseks eesmärgiks on treenida 1. jalaväebrigaadi liitlaste lahingugruppi täitmaks ülesandeid brigaadi raamistikus nii kaitsetegevuses kui vasturünnakul koostöös Scoutspataljoniga ja teiste brigaadi allüksustega. Õppusel osaleb pea 2300 kaitseväelast.

NATO liitlaste suurendatud kohalolek Balti Riikides ja Poolas koosneb neljast lahingugrupist, mida paigutatakse rotatsiooni korras ümber Eestisse, Lätti, Leetu ja Poola eesmärgiga demonstreerida Liidu otsustavust ning võimekust ühtseks tegutsemiseks vastusena mistahes agressioonile selle liikmete vastu.

Lahingugruppide näol, mida juhitakse vastavalt Ühendkuningriigi, Kanada, Saksamaa ja USA poolt, on tegemist usaldusväärsete rahvusvaheliste lahinguvalmis jõududega. Nad demonstreerivad transatlantilist sidet ja annavad selge märguande, et rünnakut ühe liitlase vastu käsitletakse rünnakuna kogu NATO alliansi vastu.