NATO korraldab Eestis suuremahulise küberkaitseõppuse

 (11)
Küberkaitse Kompetentsikeskus
Foto: Ilmar Saabas

NATO peakorter korraldab alats homsest esmakordselt Eestis suuremahulise kolmepäevase kübekaitseõppuse Cyber Coalition, mille eesmärk on testida alliansi ja partnerriikide võimet seista vastu erinevatele küberrünnakutele.

Lisaks NATO staapidele ja ametkondadele üle Euroopa osalevad õppusel 27 liikmesriigi ja partnerriikide Soome, Rootsi, Austria ja Šveitsi esindajad. Kokku võtab õppusest osa ligi 400 infotehnoloogia eksperti, õigusala spetsialisti ning valitsusametnikku. Eestis viiakse õppus läbi Tartus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuses.

Stsenaariumi kohaselt tuleb osalejatel tõrjuda simuleeritud küberrünnakuid ametkondade arvutivõrkudele. Infotehnoloogia ja muude valdkondade eksperdid harjutavad küberintsidentidele operatiivset reageerimist, koostöö koordineerimist ning ühist otsuste vastuvõtmise protsessi. Õppuse eesmärgiks on testida Alliansi tehnilist valmisolekut kui ka võimet koordineerida koostööd NATO liikmes- ja partnerriikide vahel. Vaatlejatena osalevad õppusel Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa esindajad.

Eesti korraldab õppuse vastuvõtva riigi toetuse pannes välja õppuse keskkonna, milles õppuse instidente menetletakse, tagades õppuse keskjuhtimise ning taristu ja logistika korraldamise. Lisaks kaitseväele on kaasatud kaitseministeeriumi, Riigi Infosüsteemide Ameti ning Eestis asuva NATO küberkaitse koostöökeskuse spetsialistid.

Cyber Coalition on NATO peakorteri korraldatav küberkaitseõppus, eesmärgiks on testida Alliansi ja partnerriikide valmisolekut seista ühiselt vastu erinevatele küberrünnakutele. Cyber Coalition on suurima osalejate arvuga NATO küberkaitseõppus, kus üle 100 osaleja võtab õppusest osa Tartus ning ligi 300 osalejat üle Euroopa, 32 riigis.

Esimene sarnane õppus viidi läbi 2008. aastal Brüsselis ja Monsis, Belgias,
2009. aastal kaasati lisaks NATO ametkondadele ka liikmesriikide esindajad.