NATO kindral Riho Terrasele: artikkel 5 toimib kindlasti

 (63)
Kaitseministeeriumi pressikonverents Kesk-Aafrika Vabariiki saadetavate sõdurite teemal
Foto: Priit Simson

Eestis visiidil viibiva NATO kindrali Hans-Lothar Domröse sõnul on alliansi kollektiivkaitse ehk artikkel viie toimimine liitlaste puhul väljaspool kahtlust.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras kohtus täna NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülema kindral Hans-Lothar Domrösega, kellega arutas olukorda Ukrainas ja NATO liitlaste edasisi tegevusi Läänemere piirkonna julgeoleku tagamisel.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrase sõnul tuleb tõdeda, et olukord Ukrainas ja NATO piirialadel on murettekitav, kuid tuleb mõista, et NATO käsitleb liikmesriike ja partnerriike erinevalt ning kollektiivkaitse põhimõte laieneb ainult alliansi liikmetele.

Kindral Domröse sõnul on artikkel viie toimimine liitlaste puhul väljaspool kahtlust. "Me vahetame pidevalt operatiivinfot ja mul on Eesti ametivõimudega väga tihe suhtlus. Minu 15 kuud kestnud ametiaja jooksul olen ma juba neljandat korda Eestis. Olen veendunud, et see annab Eesti olukorrast väga hea ülevaate," lisas Domröse.

Kindral Domröse viibib Eestis kolmepäevasel visiidil. Rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses ja Tartu ülikooli Balti õpingute keskuses peetavates ettekannetes annab ta ülevaate NATO operatiivtasandi juhtimisest, kollektiivkaitsest ja julgeolekukoostööst. Homme külastab kindral Domröse NATO küberkaitsekeskust, kohtub Tartu ülikooli rektori Volli Kalmu ning Balti kaitsekolledži ülema kindralmajor Vitalijus Vaikšnorasega.

Seotud lood:

Kindral Domröse külastas Eestit viimati novembris, et arutada NATO vägede vasturünnakut ja sõjalist tegevust Eesti pinnal õppuse Steadfast Jazz raames, kus alliansi liikmesriigid harjutasid Eesti kaitsmist kui liikmesriigile tungib kallale vaenulik suurriik. Kui NATO reageerimisjõud sel aastal aktiveeritakse, vastutab Brunssumi väejuhatus reageerimisjõudude sõjaliste operatsioonide eest.

Hollandis Brunssumis asuv väejuhatus on üks kahest NATO operatiivtasandi juhtimisorganist, mille peamine ülesanne on Afganistani rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude ISAF tegevuse pikaajaline planeerimine, samuti vastutab Brunssumi väejuhatus algava NATO missiooni Resolute Support ettevalmistamise eest. NATO Brunssumi ja Napoli väejuhatus vastutavad reageerimisjõudude eest rotatsiooni korras aastase perioodi kaupa.