Narva kolledži direktori kohusetäitjaks sai Kristina Kallas

 (22)
Arvamusfestival 2015
Kristina Kallas Arvamusfestivalil 2015Foto: Ester Vaitmaa

1. septembril asub Tartu ülikooli Narva kolledži uueks direktori kohusetäitjaks Kristina Kallas, kes seni töötas MTÜ Eesti Pagulasabi juhina.

Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma sõnas, et oma asukohast lähtuvalt on Narva kolledžil täita vastutusrikkad rollid – edendada kahe rahvuse integratsiooniprotsessi ning olla partneriks lisaks Eesti ja Euroopa ülikoolidele ka Venemaa õppe- ja teadusasutustele.

Narva kolledži uus direktori kohusetäitja Kristina Kallas viitas, et Katri Raik on Narva kolledžist teinud piirkonna juhtiva mõtte- ja hariduskeskuse ja tema ülesanne on seda edasi viia ning kolledži koostöövõrgustikku laiendada veelgi üle piiride ida poole. „Näen Narva kolledžit mitte ainult kui hariduse andjat, vaid ka kui ideede initsiaatorit ja koostöö arendajat Ida-Virumaal ja idapoolse piiriülese koostöö suunal,“ sõnas ta.

Akadeemilise poole pealt on Kallase eesmärk arendada kolledži õppekavu, pakkudes Eestis parimat õpetajaharidust töötamiseks mitmekeelses koolis. Üheks eesmärgiks on ta seadnud ka nominaalajaga lõpetamist toetavate tegevuste järjekinda elluviimise. „Kuna peamiseks kitsaskohaks on eesti keele kui võõrkeele tasemeeksami sooritamine, peab fookusesse võtma keeleõppe tõhustamise,“ leidis Kallas.

Õppeprorektori hinnangul on Kallasel olemas põhjalik visioon ja kaks omadust, mis aitavad sellel ametikohal Narva kolledžit, Ida-Virumaad ja Narva arengut laiemalt toetada – teadmised ja kogemused integratsioonivaldkonnast ja piirkonna sügav tundmine.

Seotud lood:

Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm lisas, et kindlasti on kavas korraldada uus konkurss direktori valimiseks, aga üleminekuperioodi vältel on Kristina Kallasel valmisolek ja kõik eeldused Narva kolledži töö edukaks juhtimiseks.

2007. aastast on Kallas MTÜ Balti uuringute instituudi juhatuse liige. Ta on töötanud SA Archimedes Euroopa Liidu teadus- ja arenduskoostöö programmi kontaktina, olnud suhtekorraldusagentuuris Hill & Knowlton vanemkonsultant avaliku sektori kommunikatsiooni alal ning TÜ riigiteaduste instituudis erakorraline teadur. Aastatel 2011-2015 oli ta MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse esimees.

Kristina Kallas õppis Tartu ülikoolis ajalugu. 2002. aastal kaitses ta magistrikraadi Ungaris Kesk-Euroopa ülikoolis teemal „Rahvussuhete kujunemine Nõukogude Eestis“. Praegu on ta lõpetamas doktoriõpet Tartu ülikoolis, doktoriväitekirja teemaks on etnopoliitilise paradigma muutus mitmerahvuselistes riikides ja see käsitleb Eestit, Saksamaad ja Makedooniat.

31. augustini täidab direktori kohusetäitja ametit kolledži haldusjuht Jaanus Villiko.

Küsitlus #118543