Näljastreik vanglas laieneb

 (12)
Tallinna vangla söökla
ETA FOTO

Tallinna vanglas ei võtnud esmaspäeva õhtul teadmata põhjustel sööki vastu juba 180 kinnipeetavat.

Hommikusöögist keeldus 135 vahistatut, lõunasöögist loobus 126.

Söögist keeldumise põhjused jäid selgusetuks. “Näiteks teatas mõni lõunasöögi ajal, et soovib toetada USA katastroofis hukkunuid või soovib jääda dieedile,” ütles vangla direktor Toomas Malva.

Eeluuritavad kinnipeetavad ei käi söömas vanglasööklas, vaid neile viiakse kehtiva korra kohaselt toit kambritesse.

Tallinna vanglas on kokku 818 kinni peetavat isikut, neist vahistatuid on 680 ja süüdimõistetuid 138.

Justiitsministeerium plaanib aasta lõpuks viia Tallinna vanglasse üle lisaks 250 Murru kinnipeetavat.