Naiste tugi- ja teabekeskuse juht: soovime minister Urmas Reinsalu tagasiastumist

 (349)
Valitsuse pressikonverents
Justiitsminister Urmas ReinsaluFoto: Karin Kaljuläte

MTÜ Naiste tugi- ja teabekeskus nõuab, et oma kunagist naistevastase vägivalla hukkamõistu kahetsenud justiitsminister Urmas Reinsalu astuks tagasi.

Delfi avaldab naiste tugi- ja teabekeskuse avalduse täismahus:

Soovime minister Urmas Reinsalu tagasiastumist

Meie jaoks on tõsiselt häiriv justiitsminister Urmas Reinsalu arvamuslik sõnavõtt, kus ta väljendas selgelt, et kahetseb varasemalt enda poolt öeldud naistevastase vägivalla hukkamõistu (EPL arvamus 16.01.18). Sellele järgnes vabandus (EPL 17.01.18), mis esindas tüüpilist jõupositsioonil oleva inimese mitte-vabandust: „mul on kahju, kui haiget saite“.

Riigikogus Istambuli konventsiooni ratifitseerimise eelnõud sisse juhatades väitis Reinsalu, et „Vägivald ei saa kunagi olla keeruliste inimsuhete lahendus või kultuurinorm. Vägivallale ei ole õigustust mitte mingites suhetes.“. Konventsiooni ratifitseerimise eelnõu arutelu ja eelpoolnimetatud sõnavõtud on omavahel tõsiselt vastuolus, mistõttu leiame, et kuigi minister on oma sõnades vajalikel hetkedel väljendanud oma toetust vägivallavastasele liikumisele, siis tema tegelikud mõtted olukorrast tulevad välja isesesisvalt vormistatud arvamusavaldustes. Justiitsministri poolt kirjutatu ning hiljem sellele järgnenud vabandus ei ole demokraatliku riigi ametliku esindaja vääriline. Ammugi ei ole see vääriline ministrile, kelle üheks töövaldkonnaks on naistevastase vägivalla vastu seismine ning selle kõigi vormide vähendamiseks loodava õigusliku keskkonna tagamine.

Seotud lood:

Töötame juba 15 aastat igapäevaselt naistevastase vägivalla ohvritega. Töötame samuti igapäevaselt ühiskondliku arvamuse muutmiseks, et väheneks naiste halvustamine ning nende arvamuse naeruvääristamine ükskõik millistes olukordades. Need kaks on omavahel väga tihedalt seotud ja üksteisest sõltuvuses olevad tegevused. Eesti ühiskond ei ole paraku võrdõiguslikkust pooldav. Meie, kes me koos teiste organisatsioonidega seda olukorda muuta soovime, seisame tõsise vastuseisu ees.

Eelnevat arvesse võttes oleme seisukohal, et minister on igal juhul arvamusliider. Ja minister, kelle seisukohad kahjustavad vägivallaohvreid, ei sobi oma ametikohale.

Sellest tulenevalt palume Urmas Reinsalul tagasi astuda ning anda ametikoht väärikale inimesele, kes töötab meie valdkonda kahjustamata ja aitab kaasa vägivalla vähenemisele meie ühiskonnas.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse liikmete nimel,

Pille Tsopp-Pagan

Tegevjuht

Tartus, 19.01.2018