Nädalavahetusel toimuvast välkõppusest viilijat võib oodata kuni 1200 eurot trahvi

 (472)
Loe korduma kippuvaid küsimusi!
Ajateenija blogi
Ajateenija blogiFoto: kaitsevägi

Kaitsevägi korraldab 2. detsembrist kuni 5. detsembrini lisaõppekogunemise Okas, kuhu on kutsutud üle 300 reservväelase. Õppusest viilijat võib oodata kuni 1200 euro suurune trahv.

Õppusel kutsutakse Kaitseliidu Võru maleva 433. lahingkompanii ja staabi- ja sidepataljonis 2014. aastal ajateenistuse lõpetanud staabikompanii reservväelased. Kaitsevägi on oma kodulehel välja toonud mõned korduma kippuvad küsimused:

Miks ma kutse sain? Miks ma kutset ei saanud, sest mu ajateenistuse-aegne lahingpaariline sai?

Kutse saite seoses vajadusega kontrollida ja treenida teie allüksuse lahinguvalmidust, sest meie kaitsevõime tugineb reservväelastele, kes peavad olema suutelised ühise üksusena tegutsema.
Kaitseväe sõja aja üksuste koosseise täpsustatakse iga aastaselt, mistõttu te ei pruugi enam kuuluda samasse allüksusesse oma ajateenistuse aegse lahingupaarilisega, kuid isegi siis kui teid täna ei kutsutud olete kaitseväele siiski olulised.

Samas ei ole välistatud, et teade ei ole erinevatel põhjustel jõudnud riigiportaali eesti.ee kaudu, mistõttu palume koheselt pöörduda oma sõjaaja üksuse juhkonna poole ja täpsustada oma osalemise/mitte osalemine kohustus.

Kas kutse ilmub ka Eesti.ee portaali ning kas ma saan sealt kõik vajalikud andmed kätte? Kas kutse tuleb Eesti.ee-s olevale postiaadressile?

Seotud lood:

Jah, portaalist Eesti.ee leiate kogu vajaliku info, välja arvatud õppekogunemise kestvuse, mis on avaldatud VV korraldusega, sest õppekogunemise kestused sõltuvad alati konkreetse kogunemise eesmärkidest. Õppus Okas kestab 2. detsember kuni 5. detsember

Kuhu ma tulema pean ja mis ajaks?

Olete kohustatud tulema ja me ootame teid sõjaaja ametikoha teatises märgitud asukohta ja aja jooksul, kui massiteabevahendistes ei ole teatatud teisiti.

Mis ma kaasa pean võtma? Mida ei tohi kaasa võtta? Kas oma telefoni/ tahvelarvuti/ arvuti/ fotoaparaadi võib kaasa võtta?

Kaasavõetavate isiklike asjade loetelu leiate teile edastatud sõjaaja ametikohale määramise teatisest. Jah, telefoni võite kaasa võtta, kuid arvestage sellega, et väljaõppe ajal võib selle kasutamisele olla piiranguid. Samuti pidage silmas, et väärtuslik elektroonika võib õppuse käigus kahjustada saada ja sellega kaasnevad kulud peate kandma ise.

Kuidas ma kohale saan? Kuidas ma pärast koju tagasi saan? Kuhu ma auto parkida võin?

Kogunemiskohta peate te ise kohale ilmuma, aga sealt edasi hoolitseb transpordi eest juba teie üksus. Kogunemiskohta tuleku eest saate küsida kompensatsiooni. Selle jaoks peate kindlasti alles hoidma sõidupiletid või kütusetšeki. Sõidukulud kompenseerime seaduses ette nähtud määral.

- Eesti piires hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja tagasi isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel kokku kuni 40 euro ulatuses.
- Eesti piires hüvitatakse sõidukulu 0,07 eurot ühe kilomeetri kohta rahvastikuregistris registreeritud elukohast kogunemiskohta ja tagasi.
- rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale isikule hüvitatakse isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel sõit kogunemiskohta ja tagasi kokku kuni 70 euro ulatuses. Isikliku sõiduauto parkimise korraldab õppekogunemist korraldav üksus kohapeal. Võimalusel soovitame kasutada ühistransporti või ühildada oma sõidud koos oma võitluskaaslastega, sest parkimiskohtade arv võib olla piiratud.

Milline varustus mulle väljastatakse?

Individuaalvarustus ning lisaks teie üksuse sõja aja varustus, mis on vajalik väljaõppe läbi viimiseks ja lahinguvalmiduse kontrollimiseks. Kui mõni varustuselement on teie jaoks täiesti uus, siis kaitseväe instruktorid näitavad teile kuidas seda kasutada.

Kuhu meid viiakse ja kus me paiknema hakkame? Kuidas on korraldatud majutus?

Õppekogunemise läbiviimise detailid tehakse teile teatavaks kohapeal, kuid tähtis on teada, et te ei pea muretseme erinevate olmeliste küsimuste pärast, sest alates kogunemiskohta jõudmisest hoolitseb teie eest kaitsevägi.

Teile tagatakse majutuseks vajalikud tingimused ja varustus, sest kaitseväele on oluline kasutada õppekogunemiseks ette nähtud aega võimalikult efektiivselt teie teadmiste värskendamiseks. Majutuse tüüp sõltub paljuski väljaõppest – võite ööbida nii kasarmus, aga vajadusel kindlasti ka maastikul, kas siis telgis või telkmantli all.

Mida me seal tegema hakkame? Kas lasta ka saab?

Õppekogunemise läbiviimise detailid tehakse teile teatavaks kohapeal, kuid oluline on teada, et kaitsevägi panustab selleks, et väljaõpe oleks sisukas ja reservväelaste aeg õppekogunemisel läheks asja ette.

Kas süüa peab kaasa võtma? Kas toitlustus on tagatud – kui tihti päevas süüa saab ja mida? Ma olen vegan / mul on eriline dieet? Kas ja kuidas sellega arvestatakse toitlustamisel?

Kaasa võetava söögi osas on tingimused toodud Teie sõjaaja ametikohale määramise teatises. Te ei pea muretsema söögi pärast, sest kaitsevägi toidab teid.

Jah, teile tagatakse toitlustus, mille täpsem ülevaade antakse formeerimise käigus.
Juhul kui teil on (pere-)arsti määratud eriline toitumisrežiim, lisaained või ravimid, siis võtke (võimalusel) sellekohane tõend kaasa. Retseptiravimite kaasavõtmisel on kohustus kaasa võtta ravimi määramise tõend.

Oma eriliselt toitumisrežiimist teavitage kindlasti formeerimispunkti personalitöötajat ja meditsiinitöötajat ja kaitsevägi üritab teile vastavalt võimalustele vastu tulla.

Kas ma saan ise valida väeosa/eriala, kuhu lähen/mis valdkonnas tegutsen Kevadtormi ajal?

Teie tegevus õppekogunemisel on seotud eelkõige teie sõjaaja ametikoha ülesannetega, sest iga reservväelane ning tema eriala on riigikaitse jaoks olulised.

Kas edasi-tagasi sõidu kulud kompenseeritakse? Kuidas see toimub?

Jah, vastavalt kaitseministri määrusele kas edasi-tagasi sõidupileti maksumus, isikliku sõiduauto kasutamine kasutamist tõendava dokumendi alusel kuni 40 euro ulatuses ning välisriigist tulles kokku kuni 70 euro ulatuses, kui välisriigi elukoht kajastub rahvastikuregistris. Hüvitamiseks tuleb esitada taotlus õppekogunemist korraldavale ülemale hiljemalt õppekogunemise viimasel päeval. Seejärel hüvitatakse sõidukulu 14 päeva jooksul pärast õppekogunemise lõppu.

Kui palju ma õppusel osalemise eest raha saan? Kui suur on päevaraha?

Õppekogunemisel osaletud aja eest makstakse toetust järgnevalt: sõdur: 27 eurot päevas; allohvitser 30 eurot päevas ning ohvitser 40 eurot päevas.

Ma saan õppusel vähem raha, kui mu palk. Kes vahe kinni maksab?

Kaitseväel ei ole vahendeid, et palgavahet kompenseerida, kuid me soovitame sel teemal oma tööandjaga rääkida, sest see on nende võimalus anda oma panus riigikaitsesse. Tänaseks on end teistele eeskujuks seadnud mitmed tööandjad.

Ma ei saa eraelulistel/töistel/tervislikel põhjustel kuidagi tulla. Mis ma tegema pean, milliseid dokumente ja kellele esitama?

Kindlasti peate ühendust võtma teid õppusele kutsunud üksusega ja neile oma mured ära rääkima. Teid kutsunud üksus annab teile juba edasised juhised. Kaitsevägi arvestab rahuajal, et inimestel võivad tulla ette olulised eraelulised takistused, aga nendest tuleb siiski meid teada anda.

Millega mind karistatakse, kui ma kohale ei ilmu? Kui palju trahvi tehakse?

Teid karistatakse rahatrahviga, mis võib olla kuni 1200 eurot. Kaitseväel on vajalik, et te kohale tulete, sest sellega annate te oma panuse riigikaitsesse ning mitteilmumisega ei vea te alt mitte ainult kaitseväge, vaid ka oma võitluskaaslasi.

Mul ei ole ravikindlustust, mis siis saab, kui ma haigeks jään / viga saan vms?

Kõigi õppekogunemisel osalevate reservväelaste tervis on meile oluline ja kaitsevägi tagab esmase arstliku abi kõigile oma inimestele ja viib nad vajadusel ka tsiviilhaiglasse. Tähtis on igast terviseprobleemist varakult teada anda. Õppekogunemisel tagatakse meditsiiniline abi Kaitseväe poolt.

Kas tööandja peab mind õppusele lubama? Mis siis, kui ta ei luba?

Jah, vastavalt töölepingu seaduse § 19 lg 5 olete õppekogunemise ajal töökohustustest vabastatud. Lisaks peatub riigiteenistujatel õppekogunemise ajaks avaliku võimu teostamise õigus. Tööandja peab lubama, kuna tal on seadusest tulenev kohustus seda teha. Teil on alati võimalik oma tööandjale meelde tuletada, et lisaks kohustusele see on tema võimalus panustada riigikaitsesse ning ettevõtlus ongi võimalik ainult vabas Eestis.

Kaitsevägi korraldab 2. detsembrist kuni 5. detsembrini lisaõppekogunemise Okas, millele kutsutakse Kaitseliidu Võru maleva 433. lahingkompanii ja staabi- ja sidepataljonis 2014. aastal ajateenistuse lõpetanud staabikompanii reservväelased. Kokku üle 300 reservväelase.