Nabala ja nõiakaevu saatus selgub mõne aasta pärast

 (11)
Nabala ja nõiakaevu saatus selgub mõne aasta pärast
Foto: Tanel Meos

Kui seni on Nabala lubjakivile hammast ihuvad ettevõtted plaanitavate kaevanduste keskkonnamõjusid eraldi hinnanud, siis karjääride võimaliku koosmõju teada saamiseks on keskkonnaministeeriumil plaanis juba sel aastal alustada mahuka geoloogilise uuringuga.

Sellega tahetakse võimalikult täpselt kindlaks määrata piirkonnas oleva karsti levikuala, täpsustada põhjavee vooluhulgad ja -suunad ning nende seos nii Tuhala nõiakaevu kui ka Pirita ja Vääna jõega, kirjutab Eesti Päevaleht.

Asjaajamise sujudes peaks uuringu tulemused, millest Nabalasse plaanitavate lubjakivikaevanduste tulek ametlikult sõltub, otsustajate kätte jõudma 2013. aastal. Keskkonnaministeeriumi kinnitusel on enne seda aega Nabala maardlas kaevandamislubade andmine välistatud.

Lisaks plaanitavale täiendavale geoloogilisele uuringule käib praegu Nabala maastikukaitseala moodustamise ettepaneku menetlemine. Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Tiina Napp ütles, et mullu sügisel tehti piirkonnas loodusväärtuste inventuur, kuid selle koostanud ekspert on teinud ettepaneku loodusväärtusi sel kevadel ja suvel täiendavalt uurida.

Ehitusmaavarade arengukava järgi on Nabala maardla lubjakivivaru hinnatud enam kui 555 miljoni kuupmeetrini. Varude kaevandamise ilma oluliste keskkonnamõjudeta on küsitavaks muutnud tõsiasi, et lubjakivi jääb allapoole põhjavee taset. Internetis on Nabala karstiala kaitse alla võtmiseks ja Tuhala nõiakaevu säilitamiseks toetusallkirja andnud üle 63 000 inimese.