Muutuvad püügivõimalused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

 (3)
Muutuvad püügivõimalused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel
Reuters/Scanpix

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, millega kehtestatakse ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2010. a II poolaastal.

Arvestades järve kalavaru seisu ja 2010. a püügikvoote lepiti juunis
toimunud Eesti-Vene kalandusläbirääkimistel kokku, et kalapüük
põhjanooda ehk mutnikuga toimub 15. novembrini 2010 või kuni kvootide
täitumiseni. Teiste püügivahendite puhul oli püügi lõpetamise
kriteeriumiks samuti kvootide täitumine, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Selle aasta 1. septembri seisuga oli Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest
püütud 970 tonni ahvenat ja 334 tonni latikat, mis on vastavalt 82
ja 73 protsenti kvoodist. Koha saagid on teisel poolaastal vähenenud ja
püütud on 311 tonni.

20. septembril jõustuva määrusega on ahvenakvoodi ületamise vältimiseks
Peipsi järvel 25.-30. septembrini mutnikuga püügil keelatud kasutada
noodapäras väiksemat silmasuurust kui 110 mm. See tagab ahvena ja ka
alamõõdulise koha takistamatu läbipääsu püünisest.

Arvestuslikult ammendub ka latika püügikvoot septembri lõpuks ja selle
ületamise vältimiseks suletakse püük kõikide kutselise
kalapüügivahenditega alates 1. oktoobrist 2010. aasta lõpuni.

Kutselise kalapüügi andmed kõikide püügivahendite kohta selguvad
järgneva kuu 10. kuupäevaks. Juhul kui Eestil on nende andmete põhjal
veel piisavalt kasutamata kvooti ja teadlased seda soovitavad, on
võimalik kaaluda mõne püügivahendiga püügi taasavamist aasta lõpus.

Kuna määrusega keelatakse kalapüük kõikide kutselise kalapüügi
vahenditega, jääb osaliselt välja püüdmata Eestile eraldatud koha kvoot,
kuid teiste kalaliikide püük nagu ka kalurite sissetulekud on 2009.
aastaga võrreldes suurenenud.