Mustamäe tervisekeskuse suhtes algatati menetlus. Andmekaitse inspektsioon kaameraid riietusruumis õigeks ei pea

 (92)
Mustamäe elamuste keskus
Mustamäe elamuste keskusFoto: Karin Kaljuläte

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) algatas järelevalvemenetluse Mustamäe Elamus Spa videovalveseadete kasutamise õigsuse suhtes.

Eile külastas Delfi Mustamäel paiknevat Elamuste Keskust, kus uuris muuhulgas ka turvakaamerate kasutamise kohta riietusruumides. Keskuse juhataja Andres Tiigi sõnul olid meeste riietusruumis tõepoolest kaamerad külaliste turvalisuse garanteerimiseks. Turvakaameratega salvestamisest teavitas külastajaid silt spaa välisuksel.

Andmekaitse inspektsioon aga leidis, et kaamerate kasutamine ei pruugi seadusega kooskõlas olla ning alustas Elamus Spa suhtes järelvalvemenetlust.

Inspektsiooni juhis turvakaamerate kasutamiseks määrab, et riietusruumis, tualetis ja duširuumis ei ole suurest privaatsusriivest tulenevalt üldjuhul aktsepteeritav kaameraid kasutada vara või isikute kaitseks.

Juhend osundab Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendile inimese moraalse puutumatuse kohta. "Alasti inimese varjatud filmimine riivab kõige intiimseimaid aspekte inimese eraelust," on juhendis kirjas. Kaameraid võib kasutada riietusruumis, tualetis ja duširuumis üksnes väga erandlikel juhtudel, teisisõnu väga kõrge riski korral.

"Rõhutame, et kui kaamerat kasutatakse inimeste või vara kaitseks, on kindlasti vajalik asjakohane tähistus ning teavitus," kommenteeris inspektsiooni avalike suhete juht Signe Heiberg. "Kaameravalve silt üldises ooteruumis ei ole ta sõnul piisav.

Heiberg soovitas igasugust kaameraga jälgimist alati põhjalikult kaaluda. "Kui on olemas õiguslik alus valvekaamera kasutamiseks, siis jälgimisseadmestik ei tohi kahjustada ülemääraselt vaatevälja jäävate isikute õigustatud huve," ütles ta ning lisas, et ettevõte on eelkõige kohustatud austama inimeste privaatsust ja leidma oma vara või isikute kaitseks lahendusi, mis ei riku teiste inimese põhiõigusi.