Mupole teevad muret koolis suitsetavad õpetajad

 (34)
suitsetamine keelatud
suitsetamine keelatudFoto: Andres Putting

Ehkki suitsetamine on keelatud nii koolis kui kooli territooriumil, teevad mupole viimasel ajal muret kooli lähedal või kooli suitsunurgas suitsetavad õpetajad.

"Järjest rohkem tuleb ette olukordi, kus lisaks alaealistele tabatakse kooli territooriumil suitsetamas ka õpetaja," selgitas mupo noorsootöö sektori juht Kätlin Müürsepp. "Kusjuures on tulnud ette juhtumeid, kus õpetaja annab õpilastele iseseisva töö või ülesande ning läheb välja suitsu tõmbama. Alles hiljuti suitsetas õpetaja oma klassi akna all, seljaga klassi poole."

Inspektorite sõnul on ette tulnud juhtumeid, kus õpetaja tõmbab sigaretti koos alaealiste õpilastega. Samuti on mõnes koolis suitsunurgad, mis samuti seadusega keelatud. Õpetajate selgitused vahelejäämisel ulatuvad õlakehitusest kuni vabanduseni – see ei sega ju kedagi.

Müürsepa sõnul teeb alaealiste koolilaste seas järjest populaarsemaks muutuv suitsu tõmbamine tõelist muret. Kutseõppeasutuste puhul võib suitsetamist aga nimetada lausa massiliseks tegevuseks. Ainuüksi septembris tänaseni on noorsootöö sektori inspektorid teinud 270 protokolli alaealistele suitsetamise ja 78 protokolli sigarettide omamine eest. Sealhulgas kooli territooriumil tabatud suitsetajatele on alates 1.septembrist tänaseni tehtud 39 trahvi. „Tegemist on olnud pistelise kontrolliga. Igapäevase kontrolli puhul oleksid numbrid oluliselt suuremad,“ nendib noorsootöö sektori juht.

Noorim teolt tabatud alaealine suitsetaja, kes jäi vahele nii suitsu ostmise kui ka suitsetamisega on 11-aastane.

"Mida siin muud öelda – õpetaja eeskuju nakkab," nendib noorsootöö sektori juht irooniliselt. "Miks õpetaja võib ja meie mitte - küsivad julgemad noored. Kooli territooriumil kehtivad kõigile ühesed reeglid ja seda me ka jälgime. Sellistes koolides aga, kus õpetaja koos lastega suitsu tõmbab on suitsetamisvastane ennetustegevus äärmiselt keeruline. Järgmisel aastal plaanime suitsuvastast kampaaniat, mille käigus teeme koolide juures lauskontrolli, seda iga päev nädala jooksul".

Vastavalt tubakaseadusele karistatakse suitsetamise eest kohas, kus suitsetamine on keelatud, rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

Suitsetamise võimaldamise eest kohas, kus seaduse alusel ei ole suitsetamine lubatud, samuti suitsetamisruumile või suitsetamisalale kehtestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.