Mupo hoiatab libedate kõnniteede eest

 (11)
Inimesed pidamist otsimas
Foto: Priit Simson

Mupo juhib tähelepanu, et seoses muutlike ilmastikuolude ning kõikuvate õhutemperatuuridega on kõnniteed muutunud kohati ohtlikult libedaks.

Ehitusseadustiku kohaselt on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Kinnistuomanik on ohutuse tagamiseks kohustatud jälgima ka katusele kogunenud lume kogust ning selle õigeaegselt eemaldama. Selle aasta talv on olnud lumevaene, ometi peaks kõik kinnistuomanikud ja korteriühistud valmis olema võimalikeks ootamatuteks heakorratöödeks, sh lumekoristustöödeks.

Soovitame ehitiste omanikel sõlmida aegsasti eellepingud või siduvad kokkulepped firmadega, kes suuremate lumesadude järgselt tuleksid appi katustelt lund ja/või jääpurikaid eemaldama. Praktika näitab, et kui saabub kriitiline aeg koristustöödeks, on enamik lumest puhastamisega tegelevatest firmadest töödega hõivatud ning ooteaeg võib venida nädalate pikkuseks.

Tallinna kriisikomisjoni (8. detsember 2016) istungil kinnitati dokument „Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral“, milles on kajastatud kinnistute või ehitiste omanike ja linna ametiasutuste kohustused. Dokument on leitav Tallinna koduleheküljel.