Mupo esitas mullu 226 avaldust seoses isikutele määratud, kuid tasumata ja sissenõudmata jäänud rahatrahvide asendamiseks asenduskaristusega

 (7)
Mupo esitas mullu 226 avaldust seoses isikutele määratud, kuid tasumata ja sissenõudmata jäänud rahatrahvide asendamiseks asenduskaristusega
Foto: Andres Putting

Munitsipaalpolitsei Ameti (mupo) juristid tegid lühikokkvõtte 2015. aastal tehtud tööst tasumata ja täiturite poolt sissenõudmata jäänud väärteootsustega määratud rahatrahvide asendamiseks asenduskaristusega.

Analüüsist selgub, et möödunud aastal saatis mupo pea kõigile Eestis asuvatele maakohtutele 226 avaldust seoses isikutele määratud, kuid tasumata ja sissenõudmata jäänud rahatrahvide asendamiseks asenduskaristusega. Kohtutele edastatud 226 avaldust sisaldas 943 väärteootsusega määratud rahatrahvid kogusummas 59 350.64 eurot. Valdav enamus avaldustest olid adresseeritud Harju maakohtule.

Maakohtutele saadetud 226-st avaldusest olid 36 taksoveoeeskirjade rikkumised, kusjuures suuremate trahvide saajatena domineerisid põhiliselt ühed ja samad isikud. Sõidudokumentide puudumine ühistranspordis tõi kaasa 186 ning heakorra, jäätme- ja tubakaseaduse rikkumised neli avaldust.

Kohtulahenditega määrati aasta jooksul 41-le isikule arest kokku 123 päeva, 87-le isikule määrati üldkasulikku tööd kokku 1110 tundi. Ülejäänud 84 avaldust jäeti erinevatel põhjustel rahuldamata.

Avalduste mitterahuldamise põhjused:

- 49 juhul ei olnud kohtul ja politseil võimalik tuvastada isiku tegelikku elu- või asukohta;

- 2 isikut oli surnud enne asja kohtulikku arutamist;

- 3 juhul oli täiturite poolt ületatud täitemenetluseks ettenähtud tähtaega;

Seotud lood:

- 30 juhul tasusid isikud määratud trahvid vältimaks asenduskaristuse kohaldamist (arest või üldkasulik töö) summas 3 704 eurot.

Analüüsist selgub, et kõige tõhusamalt on asenduskaristuste kohaldamise menetlusega tegelenud Harju maakohus.

Juristide sõnul on käesoleval ajal inimesed väga liikuva elu- ja tööviisiga nii Eesti kui kogu Euroopa piires. See omakorda raskendab nii trahvide sissenõudmist kui ka asenduskaristuste määramist.