Muinsuskaitseamet ning PPA hakkavad tihedamalt koostööd tegema

 (14)
Muinsuskaitseamet ning PPA hakkavad tihedamalt koostööd tegema
Foto: Tanel Meos

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ning politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher kirjutavad 19. jaanuaril kell 12:00 Maarjamäel ajaloomuuseumi tallihoones alla koostööleppele.

"Kultuuripärandi hävimine on pöördumatu protsess, riikliku kaitse all olevate ja kaitset vajavate objektide säilimine on meie kõigi ühine ülesanne. Paraku ei mõista kõik seda selliselt - on neid, kes rahvuslikku rikkust soovivad kasutada ennekõike isikliku rikastumise hüvanguks ning seetõttu ei jõua näiteks paljud väga väärtuslikud arheoloogilised leiud sinna, kuhu nad seaduse järgi kuuluvad - riigi kätte. Teeme igapäevaseid pingutusi teadlikkuse tõstmiseks, kuid paraku on kohati lisaks vaja korrakaitseorganite abi. Koostöös PPA-ga suudame nüüd ja tulevikus tõhusamalt tegutseda," kommenteeris koostööleppe vajalikkust muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.

Muinsuskaitseamet ja politsei- ja piirivalveamet on teinud tihedat koostööd juba aastaid, et tuvastada merealal loata veealustele mälestistele sukeldujaid. Ühtlasi jälgib politsei- ja priivalveamet sukeldujate tegevust mereohutuse tagamisel merepäästesündmuse ärahoidmise eesmärgil. Uue leppega lisandub koostöö ka maismaal ning PPA ametnikele saab kättesaadavaks teave mälestiste asukohtade, rikkumiste ja ohustatumate piirkondade kohta. See info aitab tõkestada mälestiste ebaseaduslikku väljakaevamist.

Seotud lood:

"Politsei- ja piirivalveametil on ööpäevaringselt üle Eesti inimesi aitamas ligi 100 patrulli ning meie laevastikul on aastas kokku 900 merepäeva. Seega saame muinsuskaitseametile olla ööpäevaringselt nö silmadeks ja kõrvadeks nii maismaal kui merel, et aidata kaitsta kõigi Eesti inimeste jaoks nii olulist väärtust - meie kultuuripärandit," lausus politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

2015. aastal oli Eestis loaga otsinguvahendiga otsijaid ligi 400. Veealustele mälestistele sukeldumiseks omab tegevusluba 10 ettevõtet ja 22 sukeldumisloaga füüsilist isikut.

Veealusele mälestisele sukeldumise meelespea.

Otsinguvahendiga otsija meelespea.