Muinsuskaitseamet laitis maha mõtte paigaldada Pirita kloostri varemetele püsiv katus

 (131)
Birgitta festivali ettevalmistus
Birgitta festivali ettevalmistusFoto: Ilmar Saabas

Kevadel tegi Pirita linnaosakogu muinsuskaitseametile ettepaneku Liivi sõjast saadik varemeis seisnud Pirita kloostrile rajada statsionaarne katuse, kuid amet laitis idee maha.

Tallinna linn on viimased 15 aastat toetanud Birgita Festivaliks kloostrivaremetele ehitatava katuse ja akende paigaldamist märkimisväärse summaga, märkis linnaosakogu esimehe asetäitja Kairet Remmak-Grassmann muinsuskaitseametile saadetud kirjas.

Kuna nii populaarne üritus kestab Remmak Grassmanni sõnul veel aastaid, uuris ta, kas seega poleks mõistlik rajada statsionaarne katus ja aknad, mis säilitaks varemed. "See võimaldaks Tallinna ühe tähtsama vaatamisväärsuse mitmekülgsemat kasutust ja ühtlasi ka varemeid kaitsta. Maailmas on mitmeid ajaloolisi objekte, mis varustatud nii klaas- kui ka liigutatavate katustega," selgitas ta.

Muinsuskaitseameti ehitismälestiste valdkonnajuht Anni Martin vastas sel nädalal, et ei pea seda võimalikuks: "Tegemist on mälestisega, mis on kaitse all varemena, ning see on kontseptuaalne, emotsionaalne ja põhimõtteline küsimus, mis kaalub argumendina üles soovid mälestist statsionaarselt kasutada. Seega ei näe muinsuskaitseamet võimalust rajada Pirita kloostrile alaline katus."

Võimaliku statsionaarse ning ajutise katuse põhimõttelisi lahendusi on Martini sõnul arutatud viimastel aastakümnetel erinevatel koosolekutel: muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis, muinsuskaitseameti juures tegutsevas ehitismälestiste eksperdinõukogus ning kultuuriministeeriumi juures tegutsevas muinsuskaitse nõukogus. Ajutise katuse rajamist on teatavasti aktsepteeritud, püsiva katuse ehitamist aga pole soositud.

"Täna ei ole meie seisukohad muutunud, kuna küsimusi on endiselt rohkem kui vastuseid. Kuidas mõjutab uus katus olulisi vaateid varemele? Kuidas pea 30 m sildega keskaegsetele müüridele ilma müüre kahjustamata katusetarind rajada? Kas uus tarind eeldaks sisemisi poste, mis toetuksid kloostrikiriku põrandale? Mil määral muutuks hoone sisekliima? Statsionaarne katus eeldaks lume- ja tuulekoormuse vastu võtmist ning kondensvee vältimiseks peaks katusealuse soojustama. Kas eelpoolmainitu eeldaks ventilatsiooni või küllaldast õhutust, et ei hakkaks tekkima müüridele orgaanika?" loetles Martin.